Patentovateľnosť vynálezu, ktorého pôvodcom je umelá inteligencia

kniznica

Vo verejnosti je celkom nesporné, že vývoj umelej inteligencie (AI) za posledné roky pokročil míľovými krokmi, pričom programy na báze AI dnes už zvládajú širokú paletu činností, a to od bežných úkonov až po rôzne náročné  kreatívne procesy. Táto skutočnosť so sebou prináša úplne nové problémy aj na poli práva, konkrétne najmä eventuálne patentové práva AI […]

Pomoc európskym malým a stredným podnikom v oblasti práva duševného vlastníctva

kniznica

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa pridal k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na podporu malých a stredných podnikov, cieľom ktorej je priama finančná podpora tých malých a stredných podnikov (MSP),ktoré majú záujem ochraňovať a manažovať svoje práva duševného vlastníctva, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť. Ideas Powered for […]