FORMA PRÁVNEJ POMOCI​

Právne služby​

FORMA PRÁVNEJ POMOCI

Právne služby poskytujeme vo všetkých formách

Konzultácie

Konzultácie

Právne poradenstvo a konzultácie v rôznych oblastiach.

Zastupovanie

Zastupovanie

Zastupovanie v súdnych, správnych a iných konaniach.

Občianské právo

Rokovania

Zastupovanie a účasť pri rokovaniach.

Analýzy

Analýzy

Realizácia právnych analýz, zaujatie stanovísk a odborné vyjadrenia.

Audity

Audity

Komplexné právne audity (due diligence).

Zmluvy

Zmluvy

Príprava a pripomienkovanie zmlúv, dohôd a iných dokumentov.

Predpisy

Predpisy

Príprava všeobecne záväzných a interných právnych predpisov.

Pohľadávky

Pohľadávky

Vymáhanie pohľadávok (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné).

Trestné právo

Žaloby

Podávanie žalôb, návrhov a iných podaní.

5/5 - (2)