Úrad priemyselného vlastníctva SR začína so službou IP Scan už aj na Slovensku. IP Scan  je audit duševného vlastníctva malých a stredných podnikov SME (Small and Medium Enterprises, SMEs). Audit budú vykonávať certifikovaní advokáti a patentoví zástupcovia a kvalitu bude kontrolovať Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Zavedenie IP Scan-u pružne reaguje na potreby trhu, súkromného sektora a inovačného ekosystému v Slovenskej republike. Cieľom tohto grantového programu je pomoc malým a stredným podnikom v Európskej únii pri ochrane duševného vlastníctva.

IP Scan na Slovensku

Služba IP Scan umožňuje priamy kontakt s profesionálom na duševné vlastníctvo, ktorý bude skúmať obchodný model, produkty alebo služby. Spoločne zisťujú, aký nehmotný majetok treba chrániť a akým spôsobom môže duševné vlastníctvo pomôcť podnikaniu rásť.

Vedeli ste, že…

pri malých a stredných podnikov s duševným vlastníctvom je o 21 % pravdepodobnejšie, že budú v nasledujúcom období rásť, a o 10 % pravdepodobnejšie, že sa stanú rýchlo rastúcou firmou. Podľa analýzy práv duševného vlastníctva podnikov v krajinách EÚ v rokoch 2017 až 2019 menej ako 9 % malých a stredných podnikov v EÚ vlastní práva duševného vlastníctva, pričom práve podniky intenzívne využívajúce tieto práva majú v priemere o 20 % vyššie príjmy na zamestnanca a vyplácajú v priemere o 19 % vyššie mzdy.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

K dispozícii je finančná pomoc

Malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú pre službu IP Scan, môžu od 1. októbra 2023 požiadať o poukaz na preplatenie 90 % nákladov na IP Scan a vďaka tomu ušetriť až 720 EUR pri náhrade nákladov súvisiacich s realizáciou tejto služby.

Kto môže danú službu IP Scan realizovať?

Službu IP Scan môže na území Slovenskej republiky ponúkať výhradne advokát alebo patentový zástupca, ktorý absolvoval certifikovaný kurz realizovaný EUIPO a Úrad priemyselného vlastníctva SR. Jedná sa teda vždy o odborníkov z oblasti duševného vlastníctva, ktorý má komplexný a hĺbkový prehľad o ochrane duševného vlastníctva v rámci Slovenskej republiky ale aj EU.

Čo Vám táto služba IP Scan ponúka a prečo ju využiť?

Prostredníctvom služby IP Scan a certifikovaného odborníka, ktorý je s vami v priamom kontakte identifikujete svoje duševné vlastníctvo a naučíte sa, ako začleniť stratégiu duševného vlastníctva do obchodných plánov vašej spoločnosti.

Ochrana vášho duševného vlastníctva je jediným legálnym spôsobom, ako sa vyhnúť kopírovaniu alebo používaniu vašich jedinečných nápadov, produktov alebo služieb bez povolenia.

Spoločne zistíte, aký nehmotný majetok treba chrániť a akým spôsobom môže vaše duševné vlastníctvo pomôcť vášmu podnikaniu rásť. Cieľom IP Scan je poradiť vám, ako zaregistrovať a zhodnotiť svoje duševné vlastníctvo teraz aj v budúcnosti.

Náš kolega JUDr. Pavol Heger získal od Úradu priemyselného vlastníctva osvedčenie na poskytovanie služby IP Scan, vďaka čomu sa stal akreditovaným poskytovateľom služby IP Scan na Slovensku.

Ak by ste mali k službe IP Scan, grantu EUIPO alebo jeho využitiu akékoľvek otázky neváhajte sa obrátiť na JUDr. Pavol Heger alebo ďalších kolegov, ktorí sa právu duševného práva u nás v Hriadel-Heger & Partners dlhodobo venujú.

Hodnotenie