PRÁVNE SLUŽBY

Právo v oblasti energetiky

+421 918 027 688

V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám radi pomôžeme vo všetkých oblastiach energetiky, vrátane:

 • právneho poradenstva pri povoľovaní výstavby,
 • poskytovania právneho poradenstva v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie, štátnej podpory obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych zdrojov energie,
 • štruktúrovaní transakcií,
 • realizácii právneho due diligence,
 • prípravy a negociácie transakčnej dokumentácie,
 • spracovania právnych analýz predpisov z oblasti energetiky a príprave stanovísk na základe požiadaviek klienta,
 • vypracovania stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a s činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Podnikáte v oblasti energetiky alebo ste výrobcom elektriny a potrebujete poradiť či zastúpiť v konaní pred všeobecným súdom, ústavným súdom či správnymi orgánmi? Neváhajte nás kontaktovať do advokátskej kancelárie Hriadel & Heger.

Náš tím na právo v oblasti energetiky

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

V rámci advokátskej kancelárie Hriadel & Heger sa naši skúsení právnici zameraní na energetiku venujú komplexnému poradenstvu v oblasti regulácie podnikania v energetike. Venujeme sa tiež problematike týkajúcej sa oblastiam, ako je výroba elektriny, stanovenie cien, distribúcia a obchodovanie s elektrinou, teplom a plynom. Našim hlavným zameraním je najmä otázka týkajúca sa obnoviteľných zdrojov energie a inovácií v tejto oblasti. Súčasťou našej práce je zastupovanie klientov a výrobcov elektriny či podnikateľov podnikajúcich v energetike pred súdmi a správnymi orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonanie činností v oblasti energetiky. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je pomoc klientom pri kúpe, predaji, financovaní a výstavbe elektrární. 

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám