Nášmu kolegovi JUDr. Pavlovi Hegerovi, bolo po absolvovaní odborných školení organizovaných Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV), vydané osvedčenie pre poskytovanie služby IP Scan.

O akú službu sa v prípade IP Scan jedná? →

IP Scan je v rámci Slovenskej republiky úplne novou službou, na základe ktorej je po podaní a schválení žiadosti malým a stredným podnikom (SME) poskytnutá kvalifikovaná odborná pomoc, ktorej výsledkom je využitie plného potenciálu ich duševného vlastníctva a rozvoju ich podnikania.

Uvedenú službu pritom môžu poskytovať výhradne len ÚPV akreditovaní advokáti a patentoví zástupcovia, zapísaní v zozname poskytovateľov. Pri využití služby IP Scan súčasne zo strany EUIPO dochádza k refundácií 90% nákladov z jej ceny, ktorá je 800,- Eur. Spoluúčasť žiadateľa je tak len 80,- Eur.

Podrobnejšie informácie o tejto službe sa čoskoro dozviete v našom nasledujúcom článku. V prípade záujmu nás však pokojne kontaktujte už teraz a všetky bližšie informácie Vám radi poskytneme.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Hodnotenie