PRÁVNE SLUŽBY

Pracovné právo

+421 918 027 688

Pracovné právo vo všeobecnosti upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach pracovného práva.

  • Zmluvné vzťahy – vznik, zmena, zánik pracovného pomeru
  • Sporová agenda
  • Inšpekcia práce a výkon kontroly
  • Zamestnávanie cudzincov
  • Agentúrne zamestnávanie a leasing zamestnancov

V oblasti individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva zabezpečujeme aj školenia pre firmy. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo e-mailom na office@hriadelheger.eu.

Náš tím na pracovné právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

Mgr. Zuzana
Majan

Advokátsky koncipient

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Pracovné právo upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a naši skúsení advokáti a advokátsky koncipienti vám radi pomôžu vo všetkých oblastiach tohto práva.

Naša kancelária poskytuje právne služby týkajúce sa zmluvných vzťahov – vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru. Okrem toho zabezpečujeme právnu pomoc v rámci sporovej agendy, inšpekcie práce a výkonu kontroly, zamestnávania cudzincov, agentúrneho zamestnávania a leasingu zamestnancov.

V oblasti individuálneho aj kolektívneho pracovného práva poskytujeme aj školenia pre firmy. Vďaka našim skúsenostiam v tejto oblasti sme schopní poskytnúť klientom odborné poradenstvo a nájsť pre nich najlepšie riešenie pre ich pracovnoprávne záležitosti.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám