PRÁVNE SLUŽBY

Pracovné právo

Pracovné právo vo všeobecnosti upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach pracovného práva.

  • Zmluvné vzťahy – vznik, zmena, zánik pracovného pomeru
  • Sporová agenda
  • Inšpekcia práce a výkon kontroly
  • Zamestnávanie cudzincov
  • Agentúrne zamestnávanie a leasing zamestnancov
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám