PRÁVNE SLUŽBY

Pracovné právo

+421 918 027 688

Pracovné právo upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a naši skúsení advokáti a advokátsky koncipienti vám radi pomôžu vo všetkých oblastiach tohto práva.

Naša kancelária poskytuje právne služby týkajúce sa zmluvných vzťahov – vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru. Okrem toho zabezpečujeme právnu pomoc v rámci sporovej agendy, inšpekcie práce a výkonu kontroly, zamestnávania cudzincov, agentúrneho zamestnávania a leasingu zamestnancov.

V oblasti individuálneho aj kolektívneho pracovného práva poskytujeme aj školenia pre firmy. Vďaka našim skúsenostiam v tejto oblasti sme schopní poskytnúť klientom odborné poradenstvo a nájsť pre nich najlepšie riešenie pre ich pracovnoprávne záležitosti.

V oblasti individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva zabezpečujeme aj školenia pre firmy. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo e-mailom na office@hriadelheger.eu.

Kontaktujte nás

Zmluvné vzťahy – vznik, zmena, zánik pracovného pomeru
Sporová agenda
Inšpekcia práce a výkon kontroly
Zamestnávanie cudzincov
Agentúrne zamestnávanie
Leasing zamestnancov

Náš tím na pracovné právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Pracovné právo ako odvetvie súkromného práva vo všeobecnosti upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, resp. práva a povinnosti oboch strán vo vzťahu k zamestnaniu.

Delí sa na individuálne (pracovný pomer, práva a povinnosti) a kolektívne (samotné vzťahy).  Konkrétne rieši náležitosti ako sú pracovné zmluvy, pracovné podmienky, mzdy a odmeny, dovolenky, spôsoby ukončenia pracovného pomeru či ochrana práv.

V oblasti individuálneho, ako aj kolektívneho pracovného práva, zabezpečujeme i školenia pre firmy. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo e-mailom na office@hriadelheger.eu. Poskytneme vám potrebné informácie a nadštandardné služby v podaní nášho odborného tímu advokátov.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POVEDALI O NÁS

Spolupracujeme

SCHNELLECKE SLOVAKIA
SCHNELLECKE SLOVAKIA
Read More
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
Read More
PRIMA Poprad
PRIMA Poprad
Read More
MAN Truck & Bus SlovakiaSLOVAKIA
MAN Truck & Bus SlovakiaSLOVAKIA
Read More
M&M Personal
M&M Personal
Read More

Pracovné právo

Vyskytol sa u vás vo firme nejaký právny problém, s riešením ktorého nie ste si celkom istí? Potýkate sa s oblasťou či situáciou pre vás novou? Nastal u vás na pracovisku konflikt, ktorý nemá jednoznačné riešenie? Či už ste v pozícii zamestnanca alebo zamestnávateľa, v advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám radi pomôžeme vo všetkých oblastiach pracovného práva:

  • zmluvné vzťahy – vznik, zmena, zánik pracovného pomeru,
  • sporová agenda,
  • inšpekcia práce a výkon kontroly,
  • zamestnávanie cudzincov,
  • agentúrne zamestnávanie a leasing zamestnancov.
5/5 - (1)