PRÁVNE SLUŽBY

Fúzie a akvizície

+421 918 027 688

Načim klientom poskytujeme právne poradenstvo a právnu pomoc pri fúziách a akvizíciách od nastavenia vhodnej štruktúry až po finálne ukončenie. V rámci due diligence poskytujeme komplexný obraz o stave spoločnosti, identifikujeme možné riziká v správe, ktorá je pre klienta zrozumiteľná a navrhneme vhodné riešenia. Pri cezhraničných transakciách spolupracujeme so zahraničnými poradcami v dôsledku čoho dokážeme riadiť aj transakcie spadajúce do viacerých jurisdikcií.

Obchodné právo je jedna z našich hlavných oblastí práva. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach a fázach podnikateľskej činnosti.

Kontaktujte nás

due diligence
ošetrenie právnych rizík zistených pri due diligence
zastupovanie klientov pri rokovaniach
príprava transakčnej dokumentácie
poradenstvo v oblasti financovania transakcií

Náš tím v oblasti fúzií a akvizícií

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Poskytujeme našim klientom právne poradenstvo a pomoc pri fúziách a akvizíciách. Pomáhame s nastavením vhodnej štruktúry a s finálnym ukončením transakcie. Súčasťou našich služieb je aj dôkladná due diligence, počas ktorej poskytujeme klientom komplexný obraz o stave ich spoločnosti. Identifikujeme možné riziká v správe a navrhujeme vhodné riešenia, ktoré sú zrozumiteľné pre klienta. Ak ide o cezhraničné transakcie, spolupracujeme so zahraničnými poradcami, aby sme mohli efektívne riadiť transakcie, ktoré spadajú do viacerých jurisdikcií. V rámci našej advokátskej kancelárie Hriadel-Heger & Partners sa špecializujeme na oblasti, ako sú nekalá súťaž, due diligence, korporátne právo a ďalšie právne oblasti, ktoré patria pod obchodné právo. Naši klienti si môžu byť istí, že naše skúsenosti a odbornosť nám umožňujú ponúknuť im kompletné právne riešenia pre ich podnikateľské záležitosti.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POVEDALI O NÁS

Spolupracujeme

SCHNELLECKE SLOVAKIA
SCHNELLECKE SLOVAKIA
Read More
Slovenský olympijský športový výbor
Slovenský olympijský športový výbor
Read More
EKOKROK
EKOKROK
Read More
Dopravný podnik Bratislava
Dopravný podnik Bratislava
Read More
ETP Management bytových domov
ETP Management bytových domov
Read More
Komerční banka
Komerční banka
Read More
MONETA Money Bank
MONETA Money Bank
Read More
Československá obchodní banka
Československá obchodní banka
Read More
Labyrinth Labs
Labyrinth Labs
Read More
ELMAX ŽILINA
ELMAX ŽILINA
Read More
Slovenský cykloklub
Slovenský cykloklub
Read More
5/5 - (1)