PRÁVNE SLUŽBY

Fúzie a akvizície

+421 918 027 688

Načim klientom poskytujeme právne poradenstvo a právnu pomoc pri fúziách a akvizíciách od nastavenia vhodnej štruktúry až po finálne ukončenie. V rámci due diligence poskytujeme komplexný obraz o stave spoločnosti, identifikujeme možné riziká v správe, ktorá je pre klienta zrozumiteľná a navrhneme vhodné riešenia. Pri cezhraničných transakciách spolupracujeme so zahraničnými poradcami v dôsledku čoho dokážeme riadiť aj transakcie spadajúce do viacerých jurisdikcií.

V tejto oblasti poskytujeme najmä:

  • due diligence,
  • ošetrenie právnych rizík zistených pri due diligence,
  • zastupovanie klientov pri rokovaniach,
  • príprava transakčnej dokumentácie, 
  • poradenstvo v oblasti financovania transakcií.

Náš tím v oblasti fúzií a akvizícií

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Poskytujeme našim klientom právne poradenstvo a pomoc pri fúziách a akvizíciách. Pomáhame s nastavením vhodnej štruktúry a s finálnym ukončením transakcie. Súčasťou našich služieb je aj dôkladná due diligence, počas ktorej poskytujeme klientom komplexný obraz o stave ich spoločnosti. Identifikujeme možné riziká v správe a navrhujeme vhodné riešenia, ktoré sú zrozumiteľné pre klienta. Ak ide o cezhraničné transakcie, spolupracujeme so zahraničnými poradcami, aby sme mohli efektívne riadiť transakcie, ktoré spadajú do viacerých jurisdikcií. V rámci našej advokátskej kancelárie Hriadel & Heger sa špecializujeme na oblasti, ako sú nekalá súťaž, due diligence, korporátne právo a ďalšie právne oblasti, ktoré patria pod obchodné právo. Naši klienti si môžu byť istí, že naše skúsenosti a odbornosť nám umožňujú ponúknuť im kompletné právne riešenia pre ich podnikateľské záležitosti.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám