PRÁVNE SLUŽBY

Trestné právo​

+421 918 027 688

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti trestného práva:

  • Obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní
  • Návrhy na začatie trestného stíhania, opravné prostriedky
  • Právny styk s cudzinou
  • Probačné a mediačné konanie

Náš tím na trestné právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Mgr. Miriam
Mikita

Advokátsky koncipient

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám

Našou cieľom je zabezpečiť klientom najvyššiu úroveň právnej ochrany a pomôcť im chrániť ich práva a záujmy v trestnom a priestupkovom konaní.

Poskytujeme služby obhajoby v trestnom a priestupkovom konaní, vrátane návrhov na začatie trestného stíhania a opravných prostriedkov. Naši skúsení advokáti a advokátski koncipienti sú odborníkmi v oblasti trestného práva a môžu poskytnúť efektívne a účinné právne zastúpenie klientom v akejkoľvek fáze trestného konania.

Okrem toho ponúkame aj služby právneho styku s cudzinou. Pomáhame klientom v riešení právnych otázok týkajúcich sa  trestného práva a poskytujeme im právne poradenstvo.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.