PRÁVNE SLUŽBY

Trestné právo​

+421 918 027 688

Našou cieľom je zabezpečiť klientom najvyššiu úroveň právnej ochrany a pomôcť im chrániť ich práva a záujmy v trestnom a priestupkovom konaní.

Poskytujeme služby obhajoby v trestnom a priestupkovom konaní, vrátane návrhov na začatie trestného stíhania a opravných prostriedkov. Naši skúsení advokáti a advokátski koncipienti sú odborníkmi v oblasti trestného práva a môžu poskytnúť efektívne a účinné právne zastúpenie klientom v akejkoľvek fáze trestného konania.

Okrem toho ponúkame aj služby právneho styku s cudzinou. Pomáhame klientom v riešení právnych otázok týkajúcich sa  trestného práva a poskytujeme im právne poradenstvo.

Kontaktujte nás

Obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní
Návrhy na začatie trestného stíhania, opravné prostriedky
Právny styk s cudzinou
Probačné a mediačné konanie

Náš tím na trestné právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám

Našim cieľom je poskytovať klientom najvyššiu úroveň ochrany v oblasti práva a asistovať im pri ochrane ich práv a záujmov v trestnom a priestupkovom konaní.

Ponúkame obhajobu v trestných a priestupkových konaniach, vrátane podávania návrhov na začatie trestného stíhania a využitia opravných prostriedkov. Naši skúsení advokáti a advokátski koncipienti, ako experti v trestnom práve, sú schopní poskytnúť efektívne a účinné právne zastúpenie klientom v každej fáze trestného procesu.

Ponúkame tiež služby v oblasti medzinárodného práva. Sme tu, aby sme klientom pomohli pri riešení právnych otázok súvisiacich s trestným právom a poskytovali im kompetentné právne poradenstvo.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
5/5 - (1)