PRÁVNE SLUŽBY

Trestné právo​

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti trestného práva:

  • Obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní
  • Návrhy na začatie trestného stíhania, opravné prostriedky
  • Právny styk s cudzinou
  • Probačné a mediačné konanie
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám