PRÁVNE SLUŽBY

Daňové právo

+421 918 027 688

V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners považujeme daňové právo za jednu z najdôležitejších oblastí, na ktoré sa zameriavame pri poskytovaní právnych služieb našim klientom. Vieme, že správne riešenie daňových otázok má priamy vplyv na finančnú situáciu a stabilitu našich klientov. Preto sa zameriavame na riešenie daňových prípadov už v čase daňových kontrol a zastupujeme našich klientov počas celého procesu až po ukončenie prípadu v správnom súdnictve. Na tento účel máme vytvorený špecializovaný tím, ktorý sa skladá z daňových špecialistov, advokátskych koncipientov a advokátov. Našou špecializáciou sú kauzy v oblasti spotrebných daní a DPH, avšak s rovnakou starostlivosťou a pozornosťou zastupujeme našich klientov aj v prípadoch týkajúcich sa dane z príjmu alebo iných daní.

Potrebujete poradiť alebo zastúpiť sa v daňových konaniach, vrátane daňových kontrol, odpočtu DPH, vrátenia DPH, alebo iných záležitostí týkajúcich sa daní? Neváhajte nás kontaktovať v advokátskej kancelárii Hriadel & Heger, kde vám radi poskytneme odborné daňové poradenstvo a zastupovanie pred daňovými orgánmi. Neváhajte nás kontaktovať do advokátskej kancelárie Hriadel-Heger & Partners.

Kontaktujte nás

Zastupovanie klientov v konaniach
Odborné poradenstvo a analýzy v oblasti daní
služby pri registráciách, vydaní povolení, žiadostiach o vrátenie SPD
Zastupovanie klientov pri daňových kontrolách

Náš tím na daňové právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners vám radi pomôžeme vo všetkých oblastiach daňového práva, vrátane:

 • zastupovania klientov vo všetkých štádiách a druhoch konaní, ako sú daňové kontrolné konania, konania týkajúce sa daňových deliktov a iné konania na verejných orgánoch,
 • odborné poradenstvo a spracovanie právnych stanovísk a analýz v oblasti sadzieb daní, daňových režimov, povinností pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, elektronickej komunikácie s finančnými orgánmi, zábezpeky, vrátenia SPD, vrátenia alebo odpočtu DPH, a podmienok pre intrakomunitárne dodávky s oslobodením od DPH,
 • služby pri registráciách, vydaní povolení, žiadostiach o vrátenie SPD a ďalšie,
 • zastupujeme klientov pri registráciách, pri vydaní povolení, pri žiadostiach o vrátenie SPD a ďalšie,
 • Zabezpečujeme aj zastupovanie klientov pri daňových kontrolách, miestnych zisťovaniach a ústnych pojednávaniach pre SPD a DPH, ako aj vykonanie daňového (pre SPD) auditu a monitorovanie legislatívnych zmien.,

Naša kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti daňového práva, ktoré zahŕňajú zastupovanie klientov vo všetkých štádiách a druhoch konaní, vrátane daňových kontrolných konaní, konaní týkajúcich sa daňových deliktov a ďalších konaní na verejných orgánoch. Ponúkame odborné poradenstvo a spracovanie právnych analýz v oblasti sadzieb daní, daňových režimov, ako aj povinností pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. Sme skúsení v elektronickej komunikácii s finančnými orgánmi, poskytovaní poradenstva ohľadom zábeziek, vrátenia silničnej dane (SPD), DPH, a podmienok pre intrakomunitárne dodávky s oslobodením od DPH.

Naše služby zahŕňajú tiež pomoc pri registráciách, vydávaní povolení a žiadostiach o vrátenie SPD. Zabezpečujeme zastupovanie klientov pri daňových kontrolách, miestnych zisťovaniach a ústnych pojednávaniach, ako aj pri vykonávaní daňových auditov pre SPD a monitorovaní legislatívnych zmien, aby sme našim klientom zabezpečili aktuálne a efektívne riešenia ich daňových potrieb.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  

Daňové právo

Daňové právo je odvetvím verejného a zároveň finančného práva, pod ktoré spadajú všetky daňové zákony. Rieši napríklad daň z príjmu, majetku, DPH, iné poplatky či clá. Upravuje ich stanovovanie, spôsob platby, odpočty a zľavy. Určuje tiež spôsoby kontroly daňovým úradom.

Desí vás práve posledné zmienené? Obávate sa daňovej kontroly a nie ste si istí, či máte všetko v poriadku? Prípadne potrebujete bližšie osvetliť vybranú časť daňového práva? Sme tu pre vás. V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners vám radi pomôžeme vo všetkých oblastiach daňového práva, vrátane:

 • zastupovania klientov v daňových kontrolných konaniach, konaniach týkajúcich sa daňových deliktov a iných konaniach na verejných orgánoch,
 • odborného poradenstva a spracovania právnych stanovísk a analýz v oblasti sadzieb daní, daňových režimov, povinností pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, elektronickej komunikácie s finančnými orgánmi, zábezpeky, vrátenia SPD, vrátenia alebo odpočtu DPH, a podmienok pre intrakomunitárne dodávky s oslobodením od DPH,
 • služieb pri registráciách, vydaní povolení, žiadostiach o vrátenie SPD a ďalších,
 • zastupovania pri registráciách, vydaní povolení, žiadostiach o vrátenie SPD a ďalších,
 • zastupovania pri daňových kontrolách, miestnych zisťovaniach a ústnych pojednávaniach pre SPD a DPH, ako aj vykonaniach daňového (pre SPD) auditu a monitorovania legislatívnych zmien.
5/5 - (1)