PRÁVNE SLUŽBY

Daňové právo

+421 918 027 688

V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám radi pomôžeme vo všetkých oblastiach daňového práva, vrátane:

  • zastupovania klientov vo všetkých štádiách a druhoch konaní, ako sú daňové kontrolné konania, konania týkajúce sa daňových deliktov a iné konania na verejných orgánoch,
  • odborné poradenstvo a spracovanie právnych stanovísk a analýz v oblasti sadzieb daní, daňových režimov, povinností pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, elektronickej komunikácie s finančnými orgánmi, zábezpeky, vrátenia SPD, vrátenia alebo odpočtu DPH, a podmienok pre intrakomunitárne dodávky s oslobodením od DPH,
  • služby pri registráciách, vydaní povolení, žiadostiach o vrátenie SPD a ďalšie,
  • zastupujeme klientov pri registráciách, pri vydaní povolení, pri žiadostiach o vrátenie SPD a ďalšie,
  • Zabezpečujeme aj zastupovanie klientov pri daňových kontrolách, miestnych zisťovaniach a ústnych pojednávaniach pre SPD a DPH, ako aj vykonanie daňového (pre SPD) auditu a monitorovanie legislatívnych zmien.,

Potrebujete poradiť alebo zastúpiť sa v daňových konaniach, vrátane daňových kontrol, odpočtu DPH, vrátenia DPH, alebo iných záležitostí týkajúcich sa daní? Neváhajte nás kontaktovať v advokátskej kancelárii Hriadel & Heger, kde vám radi poskytneme odborné daňové poradenstvo a zastupovanie pred daňovými orgánmi. Neváhajte nás kontaktovať do advokátskej kancelárie Hriadel & Heger.

Náš tím na daňové právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger považujeme daňové právo za jednu z najdôležitejších oblastí, na ktoré sa zameriavame pri poskytovaní právnych služieb našim klientom. Vieme, že správne riešenie daňových otázok má priamy vplyv na finančnú situáciu a stabilitu našich klientov. Preto sa zameriavame na riešenie daňových prípadov už v čase daňových kontrol a zastupujeme našich klientov počas celého procesu až po ukončenie prípadu v správnom súdnictve. Na tento účel máme vytvorený špecializovaný tím, ktorý sa skladá z daňových špecialistov, advokátskych koncipientov a advokátov. Našou špecializáciou sú kauzy v oblasti spotrebných daní a DPH, avšak s rovnakou starostlivosťou a pozornosťou zastupujeme našich klientov aj v prípadoch týkajúcich sa dane z príjmu alebo iných daní.rámci

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám