Zánik nájmu bytu z dôvodu nezaplatenia nájomného

kniznica

Nájomná zmluva môže byť uzavretá podľa všeobecnej úpravy, ktorá je v zákone č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník(ďalej len „OZ“) alebo podľa zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Nájomná zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka Pokiaľ bola na nehnuteľnosť uzatvorená nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, je neplatenie nájomného dôvodom na vypovedanie nájomnej zmluvy. Podľa Občianskeho […]

Ochrana spotrebiteľa pri reklamácii tovaru

kniznica

V prípade, ak ste už niekedy reklamovali tovar alebo sa v budúcnosti chystáte reklamovať tovar, čo sa môže stať ak vianočné darčeky budú mať nejaké skryté vady, určite si prečítajte náš najnovší článok, aby ste vopred mali prehľad o svojich právach ako spotrebitelia pri reklamácii tovaru. Právnu ochranu Vám vo vyššie uvedenom prípade poskytuje zákon č. 250/2007 Z. […]

Ochrana spotrebiteľa v prípade nákupu na diaľku

kniznica

Nakúp na diaľku, prostredníctvom e-shopov, je nepochybne v dnešnej dobe populárny, bez ohľadu na pandémiu COVID-19 alebo na prichádzajúce vianočné sviatky, aj keď v týchto časoch nakupovanie na diaľku možno považovať za vhodný spôsob obstarania potrebných veci, bez rizika možnej nákazy alebo dlhých radov v obchodoch. V prípade, ak patríte medzi priaznivcov nakupovania cez internet, teda prostredníctvom e-shopov, či […]

Inštitút vydedenia z pohľadu Občianskeho zákonníka

kniznica

Právne normy upravujú náš každodenný život, správanie a nažívanie s ostatnými ľuďmi v spoločnosti. Jedinečnou vlastnosťou práva je, že siaha ešte ďalej, za horizont života. Dedičské právo, ktoré predstavuje právnu reguláciu prechodu práv a povinností po smrti fyzickej osoby sa nepochybne týka nás všetkých. Nakoľko  každý človek počas svojho života príde do styku s dedičským právom, […]

Zabezpečenie stravovania zamestnancov a home office

kniznica

Starostlivosť zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania voči svojmu zamestnancovi patrí nepochybne k dôležitým podmienkam výkonu práce a plnenie tejto povinnosti zamestnávateľa významným spôsobom determinuje kvalitu pracovných podmienok zamestnancov, rovnako aj kvalitu sociálnej starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov. Význam tejto starostlivosti zvýrazňuje aj skutočnosť, že ju v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa využíva najvyšší počet zamestnancov. Stravovanie zamestnancov Povinnosť […]