KALKULAČKA

Výpočet čistej mzdy v roku 2023

Čistá mzda:
Superhrubá mzda:
Odvodové zaťaženie  
  ZamestnanecZamestnávateľ
Zdravotné poistenie 4% / 10%
Nemocenské poistenie 1,4% / 1,4%
Dôchodkové starobné poistenie 4% / 14%
Dôchodkové invalidné poistenie 3% / 3%
Úrazové poistenie 0% / 0,8%
Poistenie v nezamestnanosti 1% / 1%
Garančné poistenie 0% / 0,25%
Rezervný fond 0% / 4,75%
Odvody spolu
Daňový bonus
Daň z príjmu FO

Čista mzda je suma peňazí, ktorú zamestnanec získava zrazením odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a preddavku na daň z hrubej mzdy. Okrem odvodov môže čistú mzdu navýšiť výška daňového bonusu alebo ju môžu znížiť iné špecifické zrážky, ako napríklad doplnkové dôchodkové sporenie a podobne. Na výpočet čistej mzdy zamestnanca z hrubej mzdy vám pomôže mzdová kalkulačka 2023.

Čistá mzda v roku 2023

Čistá mzda (netto mzda alebo netto plat) je suma určená z hrubej mzdy a ceny práce. Čistú mzdu získava zamestnanec od zamestnávateľa v hotovosti alebo na bankový účet podľa vopred dohodnutej odmeny vo výške hrubej mesačnej mzdy alebo hodinovej mzdy. Čistá mzda je viazaná na hrubú mzdu, a preto sa jej výška každoročne mení. Oproti minulému roku výška hrubej mesačnej mzdy v prvom stupni náročnosti práce stúpla na 700 €. Jej výšku ovplyvňujú odvody, preddavok na daň, ale aj iné špecifické zrážky, ako doplnkové dôchodkové sporenie, exekúcia, zrážky za stravné a podobne. Po odpočítaní a zaplatení všetkých odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne či preddavku za daň zníženého o daňový bonus, získate sumu čistej mzdy. Zvyčajne je čistá mzda uvedené za mesiac, a preto pokiaľ chcete zistiť, aká je vaša čistá hodinová mzda, je potrebné si túto sumu vydeliť počtom odpracovaných hodín. Všetky údaje, odvody, daň a iné hodnoty by ste mali mať uvedené aj na svojej výplatnej páske. Pokiaľ však chcete zistiť, aká je vaša čistá mzda v roku 2023 z hrubej mzdy, použite online mzdovú kalkulačku 2023, do ktorej len uvediete správne hodnoty.

Výpočet čistej mzdy v roku 2023

Zväčša zamestnancov zaujíma výška čistej mzdy, ktorá sa vypočítava z hrubej mzdy a odpočítaním odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ide tak o presne stanovený podiel z hrubej mesačnej mzdy. Pokiaľ patríte medzi zamestnancov, ktorí pracujú v prvom stupni náročnosti práce, potom v roku 2023 spolu mesačne zaplatíte 93,80 € na odvodoch. Čo sa týka ľudí so zdravotným postihnutím, tí mesačne zaplatia 79,80 €.

Odvody v roku 2023

Výška odvodov v roku 2023 na strane zamestnanca je nasledovná:

 • 4 % zdravotné poistenie – v hodnote 28,00 €,
 • 9,4 % sociálne poistenie – v hodnote 65,80 €,
 • 1,4 % nemocenské poistenie – v hodnote 9,80 €,
 • 4 % dôchodkové starobné poistenie – v hodnote 28,00 €,
 • 3 % dôchodkové invalidné poistenie – v hodnote 21,00 €,
 • 1 % poistenie v nezamestnanosti – v hodnote 7,00 €.

Daň z príjmov v roku 2023

Výšku čistej mzdy v roku 2023 ovplyvňuje aj daň z príjmov, ktorú musí zamestnávateľ z hrubej mzdy zamestnancovi zraziť. Pokiaľ od hrubej mzdy odpočítate všetky povinné odvody, získate základ dane. Túto sumu môžete znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je pre rok 2023 v hodnote 410,24 €. Od výslednej sumy odpočítate ešte 19 % čo predstavuje sadzba dane z príjmu. Po odčítaní všetkých hodnôt, teda odvodov, nezdaniteľnej časti základu dane a 19 % sadzby dane z príjmov, získate hodnotu svojej čistej mesačnej mzdy v roku 2023.

Daňový bonus na dieťa

Pokiaľ máte dieťa alebo deti, môžete si svoju čistú mesačnú mzdu navýšiť o daňový bonus na dieťa. Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa sú od 1. 1. 2023 nasledovné:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov.
 

Súčasne však platí, že daňový bonus je možné uplatniť najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.
 

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň sa berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus na dieťa. Na čiastkový základ druhej oprávnenej osoby (teda druhého rodiča) sa prihliada až po podaní daňového priznania za rok 2023.

Príplatky, príspevky a zrážky zo mzdy

Pri výpočte čistej mzdy je potrebné počítať aj s inými výdavkami, a to napríklad s exekúciou, zrážkami za stravné či s doplnkovým dôchodkovým sporením. Čistú mzdu vám však môžu navýšiť aj rôzne príplatky alebo príspevky, napríklad na stravovanie, cestovné a podobne.

Mzdová kalkulačka 2023

Pre rýchly a jednoduchý výpočet čistej mesačnej mzdy v roku 2023 môžete použiť našu online mzdovú kalkulačku 2023. Zadajte do jednotlivých políčok známe hodnoty a zistite, aká je vaša čistá mesačná mzda. V kalkulačke nezabudnite uviesť, či si uplatňujete daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane.

Hodnotenie