PRÁVNE SLUŽBY

Korporátne právo

+421 918 027 688

Obchodné právo je jedna z našich hlavných oblastí práva. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach a fázach podnikateľskej činnosti.

 • Ochrana osobných údajov / GDPR
 • Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi
 • Konkurzné právo, Osobný bankrot a Oddĺženie
 • Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS

Náš tím na korporátne právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Mgr. Zuzana
Majan

Advokátsky koncipient

Naša kancelária poskytuje klientom právne služby v širokej škále oblastí a fáz podnikateľskej činnosti. Naši skúsení advokáti vám radi pomôžu v oblastiach ako je ochrana osobných údajov/GDPR, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, príprava a pripomienkovanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi, právo cenných papierov a nekalá súťaž.

Okrem toho ponúkame aj právne rozbory, audity, porady, konzultácie a návrhy komplexného riešenia danej problematiky. V prípade konkurzného práva, osobného bankrotu a oddĺženia poskytujeme klientom kvalifikovanú právnu pomoc. Naša kancelária tiež poskytuje služby oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám