PRÁVNE SLUŽBY

Korporátne právo

+421 918 027 688

Naša kancelária poskytuje klientom právne služby v širokej škále oblastí a fáz podnikateľskej činnosti. Naši skúsení advokáti vám radi pomôžu v oblastiach ako je ochrana osobných údajov/GDPR, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, príprava a pripomienkovanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi, právo cenných papierov a nekalá súťaž.

Okrem toho ponúkame aj právne rozbory, audity, porady, konzultácie a návrhy komplexného riešenia danej problematiky. V prípade konkurzného práva, osobného bankrotu a oddĺženia poskytujeme klientom kvalifikovanú právnu pomoc. Naša kancelária tiež poskytuje služby oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS.

Kontaktujte nás

Ochrana osobných údajov / GDPR
Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
Príprava a pripomienkovanie zmlúv
Vymáhanie pohľadávok
Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi
Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS

Náš tím na obchodné právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Naša advokátska kancelária ponúka klientom rozsiahle právne služby pokrývajúce rôzne oblasti a fázy podnikania. Naši skúsení advokáti sú pripravení poskytnúť pomoc v oblastiach ako sú ochrana osobných údajov/GDPR, založenie a zmeny obchodných spoločností, príprava a revízia zmlúv, efektívne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov pred súdnymi a správnymi orgánmi, právo týkajúce sa cenných papierov a riešenie prípadov nekalých obchodných praktík.

Navyše poskytujeme komplexné právne analýzy, audity, poradenstvo, konzultácie a vytvárame návrhy na komplexné riešenie konkrétnych právnych problémov. V oblasti konkurzného práva, osobného bankrotu a oddĺženia ponúkame kvalifikovanú právnu podporu. Naša kancelária tiež vykonáva funkciu oprávnenej osoby pri registrácii partnerov verejného sektora do registra PVS.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POVEDALI O NÁS

Spolupracujeme

SCHNELLECKE SLOVAKIA
SCHNELLECKE SLOVAKIA
Read More
Slovenský olympijský športový výbor
Slovenský olympijský športový výbor
Read More
EKOKROK
EKOKROK
Read More
Dopravný podnik Bratislava
Dopravný podnik Bratislava
Read More
ETP Management bytových domov
ETP Management bytových domov
Read More
Komerční banka
Komerční banka
Read More
MONETA Money Bank
MONETA Money Bank
Read More
Československá obchodní banka
Československá obchodní banka
Read More
Labyrinth Labs
Labyrinth Labs
Read More
ELMAX ŽILINA
ELMAX ŽILINA
Read More
Slovenský cykloklub
Slovenský cykloklub
Read More
5/5 - (2)