PRÁVNE SLUŽBY

Právo duševného vlastníctva

+421 918 027 688

V súčasnej dobe je ochrana duševného vlastníctva kľúčová, keďže je neoddeliteľnou súčasťou obchodu a inovácií, ktoré sa stávajú súčasťou každodenného života. Naši skúsení právnici vám poskytnú právne poradenstvo a pomôžu vám v rôznych oblastiach, vrátane tvorby ochrannej známky a loga, registrácie ochranných známok, patentov, dizajnov a úžitkových vzorov na národnej aj medzinárodnej úrovni, zastupovania pred ÚPV, EUIPO a WIPO, strategického využívania predmetov duševného vlastníctva a poskytovania komplexných služieb v oblasti autorského práva.

Naša kancelária je pripravená vám pomôcť v každej fáze procesu a zabezpečiť, aby boli vaše duševné vlastníctva v bezpečí. Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo e-mailom na office@hriadelheger.eu

Pomôžeme vám vo všetkých oblastiach práva duševného vlastníctva, ktoré sa v súčasnosti stáva čoraz dôležitejším vďaka sociálnym sieťam a nezodpovedným používateľom. 

Kontaktujte nás

Všeobecné poradenstvo ohľadom tvorby ochrannej známky a loga
Registrácia ochranných známok, patentov, dizajnov, úžitkových vzorov
Činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni
Zastupovanie pred ÚPV, EUIPO, WIPO
Stratégia využívania predmetov duševného vlastníctva
Komplexné služby v oblasti autorského práva
Činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni

Náš tím na právo duševného vlastníctva

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

POVEDALI O NÁS

Spolupracujeme

SCHNELLECKE SLOVAKIA
SCHNELLECKE SLOVAKIA
Read More
Slovenský olympijský športový výbor
Slovenský olympijský športový výbor
Read More
EKOKROK
EKOKROK
Read More
Dopravný podnik Bratislava
Dopravný podnik Bratislava
Read More
ETP Management bytových domov
ETP Management bytových domov
Read More
Komerční banka
Komerční banka
Read More
MONETA Money Bank
MONETA Money Bank
Read More
Československá obchodní banka
Československá obchodní banka
Read More
Labyrinth Labs
Labyrinth Labs
Read More
ELMAX ŽILINA
ELMAX ŽILINA
Read More
Slovenský cykloklub
Slovenský cykloklub
Read More

Právo duševného vlastníctva ochraňuje majetok nehmotnej povahy. Patria sem napríklad autorské práva, patenty, známky, dizajny. Duševné vlastníctvo možno predať, kúpiť, založiť, darovať – nakladať s ním z pozície vlastníka. Jeho hodnota závisí od miery využiteľnosti a prínosu pre jedinca alebo spoločnosť. V súčastnosti sa stáva čoraz dôležitejším najmä v súvislosti s rozmachom sociálnych sietí a ich nezodpovednými používateľmi. Ochrániť ho sa môže zdať stále viac zložitejším.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  

Toto odvetvie práva sa dostáva čoraz viac do popredia. V záujme napredovania biznisu by ho nemal podceňovať žiadny podnikateľ. Inak sa môže stať, že premrhá príležitosť. V našej advokátskej kancelárii vám pomôžeme vo všetkých oblastiach práva duševného vlastníctva:

  • všeobecné poradenstvo ohľadom tvorby ochrannej známky a loga,
  • registrácia ochranných známok, patentov, dizajnov, úžitkových vzorov,
  • činnosť na národnej aj medzinárodnej úrovni,
  • zastupovanie pred ÚPV, EUIPO, WIPO,
  • stratégia využívania predmetov duševného vlastníctva,
  • komplexné služby v oblasti autorského práva,

IP Scan – audit duševného vlastníctva.

Vŕta vám v hlave otázka, ako premeniť vaše vlastné inovácie na nehmotný majetok v rámci duševného vlastníctva, ktorý by ste následne mohli využiť vo svojej obchodnej stratégií? Alebo potrebujete poradiť priamo pri ochrane práv duševného vlastníctva? Radi vám pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať vo formulári nižšie.

Hodnotenie