PRÁVNE SLUŽBY

Nekalá súťaž

+421 918 027 688

Nekalá súťaž predstavuje obchodnú prax, kedy sa subjekty na trhu snažia získať konkurenčnú výhodu využívaním nečestných a nespravodlivých metód. Táto praktika porušuje základné princípy voľnej a spravodlivej hospodárskej súťaže a môže spôsobiť vážne škody pre ostatných konkurentov a pre celý trh.

Medzi bežné príklady nekalých súťažných praktík patria:

  • Porušovanie obchodného tajomstva alebo duševného vlastníctva
  • Zavádzajúca reklama alebo označovanie tovaru a služieb
  • Poskytovanie zavádzajúcich informácií o produktoch alebo službách konkurentov
  • Využívanie falošných alebo zavádzajúcich značiek, log a obalov
  • Predaj produktov pod cenou, aby sa vytvorila umelá monopolná situácia na trhu
  • Využívanie podvodných alebo manipulatívnych marketingových praktík na získanie zákazníkov

Kontaktujte nás

Poradenstvo pri nekalých súťažných praktikách
Ochrana obchodného tajomstva a duševného vlastníctva
Súdne spory v oblasti nekalých súťažných praktík
Zastupovanie klientov v rámci nekalosúťažných a iných právnych záležitostí týkajúcich sa nekalých súťažných praktík

Náš tím pre Nekalú súťaž

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Nekalá súťaž je nezákonné konanie spoločností alebo jednotlivcov, ktoré narušuje alebo ohrozuje férovú hospodársku súťaž. Tento typ konania môže zahŕňať rôzne formy, ako sú klamlivá reklama, kopírovanie produktov, rozširovanie nepravdivých informácií o konkurencii, porušovanie obchodných tajomstiev alebo nedodržiavanie autorských práv. Tieto praktiky nie sú len neetické, ale môžu mať vážne právne dôsledky.

V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners poskytujeme odborné právne služby v oblasti ochrany proti nekalej súťaži. Pomáhame identifikovať prípady nekalej súťaže a poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch. Našim cieľom je ochrana práv a záujmov našich klientov, a to nielen v súdnych konaniach, ale aj prostredníctvom preventívnych opatrení a poradenstva, aby sme zabezpečili dodržiavanie férovej súťaže a ochranu trhového prostredia.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
SPOLUPRACUJEME V OBLASTI

Obchodného práva

SCHNELLECKE SLOVAKIA
SCHNELLECKE SLOVAKIA
Read More
Slovenský olympijský športový výbor
Slovenský olympijský športový výbor
Read More
EKOKROK
EKOKROK
Read More
Dopravný podnik Bratislava
Dopravný podnik Bratislava
Read More
ETP Management bytových domov
ETP Management bytových domov
Read More
Komerční banka
Komerční banka
Read More
MONETA Money Bank
MONETA Money Bank
Read More
Československá obchodní banka
Československá obchodní banka
Read More
Labyrinth Labs
Labyrinth Labs
Read More
ELMAX ŽILINA
ELMAX ŽILINA
Read More
Slovenský cykloklub
Slovenský cykloklub
Read More
5/5 - (4)