PRÁVNE SLUŽBY

Due Diligence

Právny audit

+421 918 027 688

Obchodné právo je jedna z našich hlavných oblastí práva. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach a fázach podnikateľskej činnosti. Pri právnom audite ( Due Diligence) vám vieme poskytnúť nasledujúce služby: 

 • vypracovanie právnych auditov (due diligence) s cieľom komplexného právneho hodnotenia,
 • návrh krokov na odstránenie zistených nedostatkov
 • vypracovanie právnych auditov (due diligence) pre účely predaja podnikov, predaja nehnuteľností, akvizícií a ďalšie, alebo na základe špecifických požiadaviek klientov.

Náš tím pre Due Diligence

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Mgr. Zuzana
Majan

Advokátsky koncipient

Advokátna kancelária Hriadeľ & Heger sa zaoberá poskytovaním pomoci svojim klientom v oblasti právnych auditov (due diligence) s cieľom komplexného hodnotenia právnych vzťahov, ktoré sú kľúčové pre úspešné vykonanie rozmanitých transakcií. Po ukončení právneho auditu zostavíme správu, ktorá je pre našich klientov zrozumiteľná, a navrhneme opatrenia vedúce k úplnému odstráneniu alebo zníženiu rizík, ktoré sme identifikovali počas preskúmania.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám

Načo slúži právne Due Diligence / právny audit?

Právne due diligence slúži na komplexné posúdenie právnych vzťahov a dokumentácie súvisiacej s konkrétnou transakciou, obchodným projektom alebo iným právnym záujmom. Cieľom právneho due diligence je identifikovať právne riziká, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na realizáciu danej transakcie alebo na právne postavenie klienta. V rámci právneho due diligence sa zhromažďuje, analyzuje a posudzuje informácie o právnych a regulatórnych aspektoch, majetkových právach, zmluvách, právnych sporoch a iných relevantných právnych dokumentoch, aby sa zabezpečilo, že klienti sú informovaní o všetkých relevantných právnych informáciách predtým, než sa rozhodnú uskutočniť konkrétnu transakciu alebo podniknúť iné kroky.

 • preverenie nehnuteľností
 • preverenie pri predaji a kúpe podniku
 • interné preverenie spoločnosti
 • preverenie pri fúziach a akvizíciach spoločností