PRÁVNE SLUŽBY

Due Diligence

Právny audit

+421 918 027 688

Právne due diligence slúži na komplexné posúdenie právnych vzťahov a dokumentácie súvisiacej s konkrétnou transakciou, obchodným projektom alebo iným právnym záujmom. Cieľom právneho due diligence je identifikovať právne riziká, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na realizáciu danej transakcie alebo na právne postavenie klienta. V rámci právneho due diligence sa zhromažďuje, analyzuje a posudzuje informácie o právnych a regulatórnych aspektoch, majetkových právach, zmluvách, právnych sporoch a iných relevantných právnych dokumentoch, aby sa zabezpečilo, že klienti sú informovaní o všetkých relevantných právnych informáciách predtým, než sa rozhodnú uskutočniť konkrétnu transakciu alebo podniknúť iné kroky.

 • preverenie nehnuteľností
 • preverenie pri predaji a kúpe podniku
 • interné preverenie spoločnosti
 • preverenie pri fúziach a akvizíciach spoločností

Kontaktujte nás

vypracovanie právnych auditov (due diligence) s cieľom komplexného právneho hodnotenia
návrh krokov na odstránenie zistených nedostatkov
vypracovanie právnych auditov (due diligence) pre účely predaja podnikov, predaja nehnuteľností, akvizícií a ďalšie.
vypracovanie právnych auditov (due diligence) na základe špecifických požiadaviek klientov.

Náš tím pre Due Diligence

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Advokátna kancelária Hriadeľ-Heger & Partners sa zaoberá poskytovaním pomoci svojim klientom v oblasti právnych auditov (due diligence) s cieľom komplexného hodnotenia právnych vzťahov, ktoré sú kľúčové pre úspešné vykonanie rozmanitých transakcií. Po ukončení právneho auditu zostavíme správu, ktorá je pre našich klientov zrozumiteľná, a navrhneme opatrenia vedúce k úplnému odstráneniu alebo zníženiu rizík, ktoré sme identifikovali počas preskúmania.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
SPOLUPRACUJEME V OBLASTI

Obchodného práva

SCHNELLECKE SLOVAKIA
SCHNELLECKE SLOVAKIA
Read More
Slovenský olympijský športový výbor
Slovenský olympijský športový výbor
Read More
EKOKROK
EKOKROK
Read More
Dopravný podnik Bratislava
Dopravný podnik Bratislava
Read More
ETP Management bytových domov
ETP Management bytových domov
Read More
Komerční banka
Komerční banka
Read More
MONETA Money Bank
MONETA Money Bank
Read More
Československá obchodní banka
Československá obchodní banka
Read More
Labyrinth Labs
Labyrinth Labs
Read More
ELMAX ŽILINA
ELMAX ŽILINA
Read More
Slovenský cykloklub
Slovenský cykloklub
Read More

Načo slúži právne Due Diligence / právny audit?

Právne due diligence slúži na komplexné posúdenie právnych vzťahov a dokumentácie súvisiacej s konkrétnou transakciou, obchodným projektom alebo iným právnym záujmom. Cieľom právneho due diligence je identifikovať právne riziká, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na realizáciu danej transakcie alebo na právne postavenie klienta. V rámci právneho due diligence sa zhromažďuje, analyzuje a posudzuje informácie o právnych a regulatórnych aspektoch, majetkových právach, zmluvách, právnych sporoch a iných relevantných právnych dokumentoch, aby sa zabezpečilo, že klienti sú informovaní o všetkých relevantných právnych informáciách predtým, než sa rozhodnú uskutočniť konkrétnu transakciu alebo podniknúť iné kroky.

 • preverenie nehnuteľností
 • preverenie pri predaji a kúpe podniku
 • interné preverenie spoločnosti
 • preverenie pri fúziach a akvizíciach spoločností
5/5 - (1)