Elektronická PN už od 1. júna 2022

kniznica

Namiesto päťdielneho tlačiva o práceneschopnosti už nie je od 01.06.2022 potrebné žiadne tlačivo. O nemocenskú dávku v Sociálnej poisťovni už nemusíte osobitne žiadať. Doteraz zaužívaný a hlavne pre občana komplikovaný proces s doručovaním potvrdení o PN zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni zmení postupné zavádzanie elektronickej PN (ePN). Sociálna poisťovňa a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sprístupnili […]

Kryptomeny a legislatíva

kniznica

Kryptomena sa v súčasnosti stala akýmsi investičným fenoménom, ktorý umožňuje investovať ľahko komukoľvek, kedykoľvek a  kdekoľvek. Samotný pojem kryptoaktívumje definované veľmi všeobecne. Návrh Európskej komisie o trhu s kryptomenami tzv. MiCA definuje kryptoaktívum ako: „digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práv, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie“. Európska centrálna banka túto digitálnu hodnotu vníma […]

Vybrané zmeny v predpisoch o cestnej premávke – dlho očakávané a jedna (nečakane) odložená

kniznica

Od marca 2022 sa na úseku cestnej premávky stali účinnými viaceré kardinálne zmeny. Pravdepodobne najpertraktovanejšia z nich má dosah najmä na účastníkov cestnej premávky vo (väčších) mestách, ktoré nedisponujú dostatočným počtom parkovacích miest, a ktoré parkovanie vo svojich zónach regulujú. Žiaduce je upriamiť pozornosť tiež na ďalšiu vybranú zmenu, ktorá sa stala účinnou v rovnakom časovom období, t.j. […]

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách účinný od 01.02.2022

kniznica

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách účinný od 01.02.2022 (ďalej aj ako „ZEK“) transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií (ďalej len „smernica (EÚ) 2018/1972“) do právneho poriadku SR. Cieľom zákona je okrem podpory hospodárskej súťaže, rozvoja vnútorného trhu a ochrany záujmov koncových […]

Lockdown a celoplošné testovanie

kniznica

Ústredný krízový štáb s nástupom druhej vlny pandémie COVID-19 postupne schvaľuje opatrenia navrhované pandemickou komisiou v boji proti ochoreniu COVID-19. Výsledkom posledného rokovania pandemickej komisie je lockdown a celoplošné testovanie. V našom článku vám prinášame prehľad opatrení platných od 24.10 do 01.11.2020 v boji s pandémiou COVID-19. Prehľad nových opatrení   V súčasnosti na území Slovenskej republiky s celoštátnou pôsobnosťou platí od 24.10 do […]