Medzi duševné vlastníctvo patria rôzne produkty a majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom myslenia a tvorivosti. Čo všetko patrí medzi duševné vlastníctvo a čo robiť v prípade jeho porušenia? Poradíme vám v advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners.

Duševné vlastníctvo

Výsledkom duševného vlastníctva môže byť majetok, ktorý vznikol procesom tvorivosti a myslenia. Môže ním byť čokoľvek, od výkonu umelca, vynálezu, umeleckého diela až po know-how. V prípade, že boli porušené akékoľvek vaše práva duševného vlastníctva, môžete sa obrátiť na rôzne inštitúcie, ktoré vám s vaším problémom pomôžu. Najčastejšie dochádza k porušeniu duševného vlastníctva, ktoré súvisí s ochrannými známkami. V prípade, že niekto používa bez povolenia váš výrobok, nápad, ktorý je chránený patentom a ochrannou známkou alebo sa snaží o kopírovanie a falzifikovanie produktov s vašou ochrannou známkou, je možné takýto čin trestne stíhať. Navyše vlastník duševného vlastníctva môže s akýmkoľvek svojím majetkom nakladať ako chce. To znamená, že ho môže predať, darovať, ale aj kúpiť či založiť.

Čo je ochranná známka?

Čo všetko je možné si pod pojmom ochranná známka predstaviť a ako to súvisí s duševným vlastníctvom? Ochrannú známku je možné si predstaviť ako označenie (grafické alebo akékoľvek iné), ktoré odlišuje vás a vašu spoločnosť od konkurencie. Táto ochranná známka chráni v podstate duševné vlastníctvom majiteľa spoločnosti. To znamená, že medzi ochrannú známku patrí nielen názov firmy, obchodné meno spoločnosti, ale aj slogan, logo, produkty, ich názvy a označenie a všetky služby, ktoré s tým súvisia. Porušenie, kopírovanie, falzifikovanie týchto jednotlivých častí ochrannej známky sa považuje za plagiátorstvo. Navyše ochranná známka je spájaná aj s kvalitou a hodnotou spoločnosti a chráni spoločnosť pred nekalými praktikami, ktoré proti nej môžu byť vyvinuté. V závislosti od toho, o akú ochrannú známku ide, teda národnú, európsku alebo medzinárodnú, sa líši aj jej platnosť. Ak si teda niekto zaregistroval ochrannú známku EÚ, ktorá je podobná alebo rovnaká ako tá vaša, môžete podať sťažnosť a požiadať o jej zrušenie, aby nedochádzalo k zameniteľnosti produktov, názvu a podobne. Či ide o názov alebo spoločnosť s ochrannou známkou, zistíte aj podľa značky ®.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Výhody ochrannej známky

Najväčšia výhoda ochrannej známky spočíva v tom, že ochranná známka chráni duševné vlastníctvo majiteľa. Ten ako jediný má právo ochrannú známku používať aj so značkou ®. V prípade porušenia má majiteľ ochrannej známky možnosť domáhať sa zákazu používania ochrannej známky alebo jej napodobeniny súdnou cestou. Pri plagiátorstve je možné sa taktiež domáhať úplného odstránenia napodobeniny. Navyše je možné sa domáhať aj náhrady škody a podobne. Výhodou ochrannej známky je tiež, že ochranná známka:

  • vytvára majetok firmy
  • chráni hodnotu značky
  • zvyšuje image značky
  • definuje rozdiel medzi originálom a napodobeninou
  • predchádza falšovaniu značky, produktov, služieb, loga, názvu spoločnosti
  • definuje práva spojené s ochrannou značkou a jej používaním
  • má rozlišovaciu spôsobilosť

Ako a prečo registrovať ochrannú známku?

Mnoho produktov, názvov spoločností či len loga môže byť zameniteľných. V prípade ochrannej známky sa môžete domáhať a súdne sporiť o zrušenie takýchto produktov alebo názvov, ktoré zaregistrovaním ochrannej známky patria len vám. Ak zistíte, že vás niekto kopíruje, môžete sa tiež domáhať peňažnej odmeny alebo sa domáhať zrušenia a odstránenia takýchto produktov či dokonca názvu spoločnosti. Rovnako sa môžete domáhať zrušenia webu, ktorý je rovnaký ako ten váš, ale to len v prípade, že máte názov pod ochrannou známkou. Ochrannou známkou predchádzate zameniteľnosti, poškodeniu mena alebo kopírovaniu všetkého, čo spadá pod duševné vlastníctvo a čo môže byť označené ochrannou známkou.

Pokiaľ teda podnikáte, určite by ste si svoje meno, spoločnosť, logo, dokonca aj farby mali nechať zaregistrovať ochrannou známkou. Ako na to? Neváhajte nás kontaktovať do advokátskej kancelárie Hriadel-Heger & Partners, kde vám so založením či registrovaním ochrannej známky pomôžeme. Majte svoju značku vo svojich rukách. Vďaka registrovaniu ochrannej známky, ktorá u nás stojí už od 265 €, môžete predísť rôznym komplikáciám. Pozor treba dávať na to, aby si konkurencia nenechala zaregistrovať ochrannú známku skôr než vy.

S nami je registrácia ochrannej známky v rámci Slovenska, EÚ a v rámci celého sveta jednoduchá, rýchla a bez komplikácií. Využite služby advokátskej kancelárie Hriadel-Heger & Partners ešte dnes.

Hodnotenie