PRÁVNE SLUŽBY

Sporová agenda

+421 918 027 688

Našim klientom poskytujeme komplexné poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok až po zastupovanie v súdnych sporoch.

V tejto oblasti poskytujeme najmä:

  • kompletnú správu a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní
  • due diligence v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok 
  • právne zastupovanie v súdnom konaní,
  • právne poradenstvo vo všetkých fázach vedenia sporu,
  • právne poradenstvo pri mimosúdnom urovnaní sporu,

Náš tím na sporovú agendu

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

Mgr. Miriam
Mikita

Advokátsky koncipient

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Poskytujeme komplexné právne služby týkajúce sa vymáhania pohľadávok a zastupovania klientov v súdnych sporoch.

V tejto oblasti poskytujeme klientom široké spektrum právnych služieb, ktoré zahŕňajú kompletnú správu a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a dedičskom konaní.

Naši odborníci taktiež poskytujú právne poradenstvo všetkých fázach vedenia sporu a právne zastupovanie v súdnom konaní. Okrem toho Vám radi pomôžeme pri mimosúdnom urovnaní sporu a vykonávame due diligence v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok.

Našou prioritou je ochrana práv a záujmov našich klientov. Sme tu pre Vás, aby sme Vám poskytli kvalitné právne poradenstvo a pomohli Vám s riešením Vašich sporových záležitostí. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám