PRÁVNE SLUŽBY

Sporová agenda

+421 918 027 688

Poskytujeme komplexné právne služby týkajúce sa vymáhania pohľadávok a zastupovania klientov v súdnych sporoch.

V tejto oblasti poskytujeme klientom široké spektrum právnych služieb, ktoré zahŕňajú kompletnú správu a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a dedičskom konaní.

Naši odborníci taktiež poskytujú právne poradenstvo všetkých fázach vedenia sporu a právne zastupovanie v súdnom konaní. Okrem toho Vám radi pomôžeme pri mimosúdnom urovnaní sporu a vykonávame due diligence v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok.

Našou prioritou je ochrana práv a záujmov našich klientov. Sme tu pre Vás, aby sme Vám poskytli kvalitné právne poradenstvo a pomohli Vám s riešením Vašich sporových záležitostí. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

due diligence v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok 
právne zastupovanie v súdnom konaní
právne poradenstvo pri mimosúdnom urovnaní sporu
právne poradenstvo vo všetkých fázach vedenia sporu
kompletnú správu a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu
kompletnú správu a vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní a exekučnom konaní
kompletnú správu a vymáhanie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
kompletnú správu a vymáhanie pohľadávok v dedičskom konaní

Náš tím na sporovú agendu

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Poskytujeme širokú škálu komplexných právnych služieb súvisiacich s vymáhaním pohľadávok a zastupovaním klientov v súdnych procesoch.

V tejto oblasti ponúkame klientom kompletné služby, vrátane správy a efektívneho vymáhania pohľadávok v predsúdnej fáze, počas súdneho konania, v rámci exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaní, ako aj v dedičských spisoch.

Naši experti poskytujú komplexné právne poradenstvo vo všetkých fázach sporov a právne zastupovanie v súdnych konaniach. Ponúkame tiež asistenciu pri mimosúdnom urovnaní sporov a vykonávame dôkladnú due diligence v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok.

Za našu hlavnú prioritu považujeme ochranu práv a záujmov našich klientov. Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli kvalitné právne poradenstvo a pomohli vám efektívne riešiť vaše sporové situácie. Neváhajte nás kontaktovať, radi vám poskytneme potrebnú pomoc.

Prečo my?

  • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
  • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
  • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
  • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám

5/5 - (1)