PRÁVNE SLUŽBY

Obchodné právo

Obchodné právo je jedna z našich hlavných oblastí práva. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach a fázach podnikateľskej činnosti.

  • Ochrana osobných údajov / GDPR
  • Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
  • Príprava a pripomienkovanie zmlúv
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi
  • Právo cenných papierov
  • Právne rozbory, audity, porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky
  • Konkurzné právo, Osobný bankrot a Oddĺženie
  • Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS
  • Nekalá súťaž
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám