PRÁVNE SLUŽBY

Obchodné právo

+421 918 027 688

Obchodné právo je jedna z našich hlavných oblastí práva. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach a fázach podnikateľskej činnosti.

 • Ochrana osobných údajov / GDPR
 • Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi
 • Fúzie akvizície
 • Právne audity (Due Diligence), rozbory,   porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky
 • Konkurzné právo, Osobný bankrot a Oddĺženie
 • Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS
 • Nekalá súťaž
 • Súťažné právo
 • Korporátne právo

Náš tím na obchodné právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Mgr. Zuzana
Majan

Advokátsky koncipient

Naša kancelária poskytuje klientom právne služby v širokej škále oblastí a fáz podnikateľskej činnosti. Naši skúsení advokáti vám radi pomôžu v oblastiach ako je ochrana osobných údajov/GDPR, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, príprava a pripomienkovanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi.

Okrem toho ponúkame aj právne rozbory, audity, Due  Diligence, porady, konzultácie a návrhy komplexného riešenia danej problematiky. V prípade konkurzného práva, osobného bankrotu a oddĺženia poskytujeme klientom kvalifikovanú právnu pomoc. Naša kancelária tiež poskytuje služby oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  

Sme experti na obchodné právo

Advokátska kancelária Hriadel & Heger poskytuje klientom právne služby v širokej škále oblastí a fáz podnikateľskej činnosti. Naši skúsení advokáti vám radi pomôžu v oblastiach ako je ochrana osobných údajov/GDPR, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, príprava a pripomienkovanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok a iné. 

 

Špecializujeme sa tiež na právne rozbory, audity, Due Diligence, porady, konzultácie a návrhy komplexných riešení danej problematiky obchodného práva. V prípade konkurzného práva, osobného bankrotu a oddĺženia poskytujeme klientom kvalifikovanú právnu pomoc a obranu. Naša kancelária tiež poskytuje služby oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS.

Čo je to obchodné právo?

Je to súhrn právnych noriem, ktoré upravujú právne postavenie podnikateľov ako aj vzťahov, do ktorých tieto osoby vstupujú pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. Je to osobitá časť súkromného práva. Najdôležitejším prameňom slovenského obchodného práva je Obchodný zákonník.

Odborníci na obchodné právo

Obchodné právo patrí medzi hlavný záujem našej právnickej činnosti. Naši advokáti vám poskytujú právne poradenstvo od začiatku podnikateľskej činnosti cez právne zmeny a predaj alebo zrušenie podnikania. Sme na vašej strane a reprezentujeme vaše záujmy. Každý prípad má svoje špecifické požiadavky a potreby. Poskytujeme konkrétne riešenia pre váš problém.

Obchodné právo

Naše služby v oblasti obchodného práva

Príprava a pripomienkovanie zmlúv

Pripravíme pre vás znenie k obchodným zmluvám, poprípade skontrolujeme ich aktuálne znenie. Dobre vypracovaná zmluva vám bude zárukou pri riešení sporov a problémov, ktoré sa môžu pri podnikaní vyskytnúť.   

Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Poskytujeme vám komplexné služby v oblasti zakladania spoločnosti, vedenia ale aj ukončenia či predaja firmy. Naše právne poradenstvo je tu pre vás v každom období pôsobenia firmy. 

Právne audity (Due Diligence), rozbory

Vytvoríme komplexné návrhy riešení pri akejkoľvek právnej problematike v oblasti obchodného práva. Naša odborná asistencia zabezpečí plynulý priebeh vašej podnikateľskej aktivity.     

Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi

Klientov zastupujeme pred súdom, príslušnými orgánmi ako aj v prípadoch mimosúdnych vyrovnaní. Advokáti sú pripravení reprezentovať vaše najlepšie záujmy v obchodno – právnych sporoch. 

Nekalá súťaž

Je pre nás prioritou ochrániť dobré meno vašej spoločnosti. Klientom poskytujeme poradenstvo a konzultácie prípade nekalej súťaže, neoprávneného obohatenia sa a vyplatenia škôd. 

Ochrana osobných údajov / GDPR

Vypracujeme vám odbornú dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytujeme vám riešenia šité na mieru, na základe konkrétnych požiadaviek klienta.
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám