Prilepšia si zamestnanci v roku 2023? Takáto je výška minimálnej mzdy platná od 1. 1. 2023

kniznica

V minulom roku bola výška minimálnej mzdy 646 EUR. V tomto roku si však po schválení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zamestnanci prilepšia o 64 EUR. Základná minimálna mzda sa pri prvom stupni náročnosti práce zvyšuje na 700 EUR a je platná od 1. januára 2023. Určovanie minimálnej mzdy na rok 2023 Určovaním výšky hrubej minimálnej […]

Zodpovednosť strany sporu za doručenie úradnej písomnosti 

kniznica

V súčasnosti pre uplatnenie fikcie doručenia postačuje, ak sa vráti súdu nedoručená zásielka z adresy, ktorú má strana sporu – fyzická osoba evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky ako adresu trvalého (prípadne prechodného pobytu), ak strana neuviedla súdu inú adresu, na ktorej jej majú byť doručované písomnosti. Uvedené znamená, že samotná strana sporu znáša zodpovednosť za to, […]