PRÁVNE SLUŽBY

Športové právo

+421 918 027 688

Športové právo patrí medzi veľmi špecifickú oblasť práva, ktorá patrí medzi súkromné aj verejné právo, pričom súvisí so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol do športového práva penzum inštitútov, s ktorými môžu byť spojené najrozličnejšie aplikačné a interpretačné problémy. Dôležitosťou a hlavným cieľom športového práva je predovšetkým poskytnúť dohľad nad správnym fungovaním a pôsobnosťou športových klubov a asociácií a poskytnúť poradenstvo pre športovcov či trénerov, napríklad v prípade uzatvárania zmlúv s klubmi. Športové právo tiež súvisí s oblasťou sporovej agendy a so zastupovaním na konaniach pred súdom a inými štátnymi orgánmi. Veľkou súčasťou športového práva je aj príprava dokumentácie súvisiacej so športovou činnosťou, ako napríklad tvorba hráčskych zmlúv, trénerských zmlúv, živnostenského oprávnenia, mediálneho práva, osobnostného práva a marketingu či reklamy športovcov a športových klubov či asociácií.

Kontaktujte nás

komplexné právne služby týkajúce sa športu
komplexný právny servis pre trénerov súvisiaci s prípravou dokumentácie pre trénerov
komplexný právny servis pre športovcov, ktorý súvisí s prípravou dokumentácie pre športovcov
komplexný právny servis pre ostatných členov realizačného tímu
poradenstvo pri organizovaní športových podujatí
poradenstvo pri riešení sporov súvisiacich so zastupovaním športových asociácií a športovcov pri rokovaniach
zastupovanie v súdnych, správnych, arbitrážnych konaniach
zastupovanie v sporoch súvisiacich so športovou činnosťou a pred Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky

Náš tím na športové právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Športové právo je veľmi špecifická oblasť práva, ktorá patrí medzi súkromné aj verejné právo. Spočíva v dohľade nad správnym fungovaním a pôsobnosťou športových klubov a asociácií a poskytovaní poradenstva pre športovcov a trénerov pri tvorbe dokumentácie súvisiacej so športovou činnosťou a v prípade uzatvárania zmlúv. Advokátska kancelária Hriadel-Heger & Partners poskytuje komplexné služby v oblasti športového práva vrátane právneho servisu, poradenstva, zastupovania a právnej pomoci pre športovcov, trénerov, klubov a ostatných členov realizačného tímu pri riešení sporov súvisiacich so športovou činnosťou a v súdnych, správnych, arbitrážnych konaniach a v sporoch súvisiacich so športovou činnosťou.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na meetingoch, zasadnutiach, poradách, spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POVEDALI O NÁS

Spolupracujeme

Slovenský olympijský športový výbor
Slovenský olympijský športový výbor
Read More
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
Read More
Európska univerzitná hokejová liga
Európska univerzitná hokejová liga
Read More
Piešťanské Čajky
Piešťanské Čajky
Read More
HK Králi Kežmarok
HK Králi Kežmarok
Read More
Nitra Knighs
Nitra Knighs
Read More
Tricksters Lacrosse Team Bratislava
Tricksters Lacrosse Team Bratislava
Read More
Slovenský cykloklub
Slovenský cykloklub
Read More

Služby, ktoré poskytujeme

V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners poskytujeme našim klientom komplexné služby v oblasti športového práva. Našim klientom predovšetkým poskytujeme: 

 • komplexné právne služby týkajúce sa profesionálneho, ale aj amatérskeho športu;
 • komplexný právny servis pre športovcov, ktorý súvisí s prípravou dokumentácie pre športovcov;
 • komplexný právny servis pre trénerov súvisiaci s prípravou dokumentácie pre trénerov;
 • komplexný právny servis pre ostatných členov realizačného tímu;
 • poradenstvo pri organizovaní športových podujatí;
 • poradenstvo pri riešení sporov súvisiacich so zastupovaním športových asociácií a športovcov pri rokovaniach;
 • uplatňovanie zodpovednostných vzťahov pri výkone športovej činnosti;
 • poskytovanie právnej pomoci športovcom pri vymáhaní ich práv a pohľadávok voči športovým klubom;
 • zastupovanie v súdnych, správnych, arbitrážnych konaniach a v sporoch súvisiacich so športovou činnosťou a pred Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky;
 • zastupovanie a právna pomoc klubom pri budovaní korektných a transparentných zmluvných vzťahov s hráčmi;
 • zastupovanie v sporoch súvisiacich so športovým právom, vrátane zastupovania pred medzinárodnými arbitrážnymi orgánmi;
 • vypracovanie právnych analýz, kontrola a pripomienkovanie zmlúv.

Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa športového práva, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my vám v advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí športového práva.

5/5 - (1)