PRÁVNE SLUŽBY

Športové právo

+421 918 027 688

Športové právo je veľmi špecifická oblasť práva, ktorá patrí medzi súkromné aj verejné právo. Spočíva v dohľade nad správnym fungovaním a pôsobnosťou športových klubov a asociácií a poskytovaní poradenstva pre športovcov a trénerov pri tvorbe dokumentácie súvisiacej so športovou činnosťou a v prípade uzatvárania zmlúv. Advokátska kancelária Hriadel & Heger poskytuje komplexné služby v oblasti športového práva vrátane právneho servisu, poradenstva, zastupovania a právnej pomoci pre športovcov, trénerov, klubov a ostatných členov realizačného tímu pri riešení sporov súvisiacich so športovou činnosťou a v súdnych, správnych, arbitrážnych konaniach a v sporoch súvisiacich so športovou činnosťou.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na meetingoch, zasadnutiach, poradách, spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  

Náš tím na športové právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám

Služby, ktoré poskytujeme

V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger poskytujeme našim klientom komplexné služby v oblasti športového práva. Našim klientom predovšetkým poskytujeme: 

 • komplexné právne služby týkajúce sa profesionálneho, ale aj amatérskeho športu;
 • komplexný právny servis pre športovcov, ktorý súvisí s prípravou dokumentácie pre športovcov;
 • komplexný právny servis pre trénerov súvisiaci s prípravou dokumentácie pre trénerov;
 • komplexný právny servis pre ostatných členov realizačného tímu;
 • poradenstvo pri organizovaní športových podujatí;
 • poradenstvo pri riešení sporov súvisiacich so zastupovaním športových asociácií a športovcov pri rokovaniach;
 • uplatňovanie zodpovednostných vzťahov pri výkone športovej činnosti;
 • poskytovanie právnej pomoci športovcom pri vymáhaní ich práv a pohľadávok voči športovým klubom;
 • zastupovanie v súdnych, správnych, arbitrážnych konaniach a v sporoch súvisiacich so športovou činnosťou a pred Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky;
 • zastupovanie a právna pomoc klubom pri budovaní korektných a transparentných zmluvných vzťahov s hráčmi;
 • zastupovanie v sporoch súvisiacich so športovým právom, vrátane zastupovania pred medzinárodnými arbitrážnymi orgánmi;
 • vypracovanie právnych analýz, kontrola a pripomienkovanie zmlúv.

Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa športového práva, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my vám v advokátskej kancelárii Hriadel & Heger poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí športového práva.

Definícia športového práva

Športové právo patrí medzi veľmi špecifickú oblasť práva, ktorá patrí medzi súkromné aj verejné právo, pričom súvisí so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol do športového práva penzum inštitútov, s ktorými môžu byť spojené najrozličnejšie aplikačné a interpretačné problémy. Dôležitosťou a hlavným cieľom športového práva je predovšetkým poskytnúť dohľad nad správnym fungovaním a pôsobnosťou športových klubov a asociácií a poskytnúť poradenstvo pre športovcov či trénerov, napríklad v prípade uzatvárania zmlúv s klubmi. Športové právo tiež súvisí s oblasťou sporovej agendy a so zastupovaním na konaniach pred súdom a inými štátnymi orgánmi. Veľkou súčasťou športového práva je aj príprava dokumentácie súvisiacej so športovou činnosťou, ako napríklad tvorba hráčskych zmlúv, trénerských zmlúv, živnostenského oprávnenia, mediálneho práva, osobnostného práva a marketingu či reklamy športovcov a športových klubov či asociácií.