PRÁVNE SLUŽBY

Športové právo​

Športové právo je samostatná oblasť práva, ktorá sa týka právnych otázok na výkon športovej činnosti, usporiadanie športových akcií či správneho vedenia športových klubov a asociácií. V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám ponúkame komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v sporoch týkajúcich sa športového práva.

Definícia športového práva

Športové právo patrí medzi veľmi špecifickú oblasť práva, ktorá patrí medzi súkromné aj verejné právo, pričom súvisí so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol do športového práva penzum inštitútov, s ktorými môžu byť spojené najrozličnejšie aplikačné a interpretačné problémy. Dôležitosťou a hlavným cieľom športového práva je predovšetkým poskytnúť dohľad nad správnym fungovaním a pôsobnosťou športových klubov a asociácií a poskytnúť poradenstvo pre športovcov či trénerov, napríklad v prípade uzatvárania zmlúv s klubmi. Športové právo tiež súvisí s oblasťou sporovej agendy a so zastupovaním na konaniach pred súdom a inými štátnymi orgánmi. Veľkou súčasťou športového práva je aj príprava dokumentácie súvisiacej so športovou činnosťou, ako napríklad tvorba hráčskych zmlúv, trénerských zmlúv, živnostenského oprávnenia, mediálneho práva, osobnostného práva a marketingu či reklamy športovcov a športových klubov či asociácií.

Služby, ktoré poskytujeme

V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger poskytujeme našim klientom komplexné služby v oblasti športového práva. Našim klientom predovšetkým poskytujeme: 

 • komplexné právne služby týkajúce sa profesionálneho, ale aj amatérskeho športu;
 • komplexný právny servis pre športovcov, ktorý súvisí s prípravou dokumentácie pre športovcov;
 • komplexný právny servis pre trénerov súvisiaci s prípravou dokumentácie pre trénerov;
 • komplexný právny servis pre ostatných členov realizačného tímu;
 • poradenstvo pri organizovaní športových podujatí;
 • poradenstvo pri riešení sporov súvisiacich so zastupovaním športových asociácií a športovcov pri rokovaniach;
 • uplatňovanie zodpovednostných vzťahov pri výkone športovej činnosti;
 • poskytovanie právnej pomoci športovcom pri vymáhaní ich práv a pohľadávok voči športovým klubom;
 • zastupovanie v súdnych, správnych, arbitrážnych konaniach a v sporoch súvisiacich so športovou činnosťou a pred Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky;
 • zastupovanie a právna pomoc klubom pri budovaní korektných a transparentných zmluvných vzťahov s hráčmi;
 • zastupovanie v sporoch súvisiacich so športovým právom, vrátane zastupovania pred medzinárodnými arbitrážnymi orgánmi;
 • vypracovanie právnych analýz, kontrola a pripomienkovanie zmlúv.

Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa športového práva, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my vám v advokátskej kancelárii Hriadel & Heger poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí športového práva.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám

Máte otázky?

Telefón
E-mail