PRÁVNE SLUŽBY

Vymáhanie pohľadávok

+421 918 027 688

Realizujeme vymáhanie pohľadávok ako samostatnú právnu oblasť, a to mimosúdnymi úkonmi ako aj prostredníctvom súdov. Pri tejto činnosti používame automatizované softwarové riešenia na evidenciu a správu pohľadávok.

Po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia (platobný rozkaz / rozsudok) na plnenie voči dlžníkovi (t. j. po získaní exekučného titulu) bude v prípade, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade dlžnej pohľadávky a jej príslušenstva, vrátane trov konania, zabezpečené exekučné vymáhanie pohľadávky prostredníctvom podania návrhu na jej vykonanie, pričom exekučné konanie bude zo strany advokátskej kancelárie pravidelne monitorované. V prípadoch, ak sa ukáže, že na dlžníka je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, prípadne sa nachádza v likvidácií, bude navrhovateľom do konania prihlásená pohľadávka. Za situácie ak sa ukáže, že dlžník spĺňa podmienky pre vyhlásenie konkurzu, bude zabezpečené podanie veriteľského návrhu na jeho vyhlásenie a všetkých náležitostí s tým spojených.

Kontaktujte nás

Spracovanie a priorizácia pohľadávok
Analýza vymožiteľnosti pohľadávok
Vyhodnotenie premlčania pohľadávok
Analýza stavu a návrhy ďalšieho postupu
Pravidelné stretnutia
Vedenie e-spisov
Podanie návrhu na súd alebo iný orgán
Vymáhanie pohľadávok v zahraničí

Náš tím na vymáhanie pohľadávok

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Vymáhanie pohľadávok

Na našej advokátskej kancelárii poskytujeme komplexné služby v oblasti vymáhania pohľadávok, pričom sa zameriavame na efektívne mimosúdne aj súdne riešenia. Využívame pokročilé softwarové nástroje na evidenciu a správu pohľadávok, čo nám umožňuje optimalizovať proces vymáhania.

V prípade, že dobrovoľná úhrada dlžnej sumy dlžníkom neprichádza, po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia prechádzame k exekučnému vymáhaniu. Monitorujeme exekučné konanie a zasahujeme v prípadoch, keď sú dlžníci v konkurznom alebo reštrukturalizačnom procese, alebo sa nachádzajú v likvidácii.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  

1.Spracovanie a priorizácia pohľadávok:

 • Kategorizácia pohľadávok podľa časovej priority (premlčané, tesne pred premlčaním, bez rizika).
 • Rozhodnutie o ďalšom postupe podľa rizika premlčania: rýchly postup alebo podrobnejšia analýza.

2. Analýza vymožiteľnosti pohľadávok:

 • Kontrola faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť (majetnosť, bydlisko, osobné faktory, atď.).
 • Vypracovanie stanoviska o odporúčaní vymáhania.

3. Vyhodnotenie premlčania pohľadávok:

 • Posúdenie, či ide o premlčanú pohľadávku na začiatku procesu.

4. Premlčané pohľadávky:

 • V prípade premlčanej pohľadávky kontaktovanie dlžníka, čakanie na reakciu.

5. Pohľadávky tesne pred premlčaním:

 • Rýchly postup na zabránenie premlčaniu pohľadávky.

6. Pohľadávky bez bezprostredného rizika premlčania:

 • Analýza vymožiteľnosti, možné kontaktovanie dlžníka.

7. Podanie návrhu na súd alebo iný orgán:

 • V prípade neúspešného mimosúdneho riešenia, podanie návrhu na vydanie rozkazu alebo žaloby.

8. Vymáhanie pohľadávky:

 • Po získaní exekučného titulu, exekučné vymáhanie, monitorovanie konania.

9. Vymáhanie pohľadávok v zahraničí:

 • Komunikácia s dlžníkom mimosúdne alebo cez súdne konanie, využitie partnerských kancelárií.

10. Vedenie e-spisov:

 • Vedenie e-spisov cez softvér LEGUS, sledovanie parametrov, komunikácia so zákazníkom.

11. Pravidelné stretnutia:

 • Pravidelné stretnutia na základe potreby, flexibilné nastavenie periodicity.

12. Analýza stavu a návrhy ďalšieho postupu:

 • Pravidelná interná analýza a príprava návrhov ďalšieho postupu, zasielanie výstupov klientovi.
SPOLUPRACUJEME V OBLASTI

Obchodného práva

SCHNELLECKE SLOVAKIA
SCHNELLECKE SLOVAKIA
Read More
Slovenský olympijský športový výbor
Slovenský olympijský športový výbor
Read More
EKOKROK
EKOKROK
Read More
Dopravný podnik Bratislava
Dopravný podnik Bratislava
Read More
ETP Management bytových domov
ETP Management bytových domov
Read More
Komerční banka
Komerční banka
Read More
MONETA Money Bank
MONETA Money Bank
Read More
Československá obchodní banka
Československá obchodní banka
Read More
Labyrinth Labs
Labyrinth Labs
Read More
ELMAX ŽILINA
ELMAX ŽILINA
Read More
Slovenský cykloklub
Slovenský cykloklub
Read More
5/5 - (1)