Advokácia je poslanie

Hriadel & Heger

O nás

Spojenie mladosti a skúseností

Advokátska kancelária Hriadel & Heger bola založená advokátmi JUDr. Romanom Hriadelom ml., JUDr. Pavlom Hegerom a JUDr. Romanom Hriadelom st., ktorí v súčasnosti spolupracujú s koncipientmi, asistentmi, renomovanými daňovými a účtovnými poradcami, znalcami, znaleckými organizáciami a predkladateľmi.

JUDr. Roman Hriadel ml.

Senior partner

Advokát a správca konkurznej podstaty pri Ministerstve spravodlivosti SR

+421 918 027 688

hriadel@hriadelheger.eu

JUDr. Pavol Heger

Senior partner

Advokát a certifikovaný odborník na právo duševného vlastníctva

+421 907 686 624

heger@hriadelheger.eu

JUDr. Roman Hriadel st.

Supervision

Advokát a bývalý sudca na Krajskom súde v Banskej Bystrici

forma právnej pomoci

Poskytujeme komplexné právne služby

Obchodné právo

menej

Viac

Obchodné právo je jedna z našich hlavných oblastí práva. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach a fázach podnikateľskej činnosti.

Ochrana osobných údajov / GDPR

Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Príprava a pripomienkovanie zmlúv

Vymáhanie pohľadávok

Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi

Právo cenných papierov

Právne rozbory, audity, porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky

Konkurzné právo, Osobný bankrot a Oddĺženie

Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS

Nekalá súťaž

Pracovné právo

menej

Viac

Pracovné právo vo všeobecnosti upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.

Zmluvné vzťahy – vznik, zmena, zánik pracovného pomeru

Sporová agenda

Inšpekcia práce a výkon kontroly

Zamestnávanie cudzincov

Agentúrne zamestnávanie a leasing zamestnancov

Trestné právo

menej

Viac

Obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní

Návrhy na začatie trestného stíhania, opravné prostriedky

Právny styk s cudzinou

Probačné a mediačné konanie

Občianske právo

menej

Viac

Pomôžeme vo všetkých oblastiach občianskeho práva.

Výkon funkcie správcu konkurznej podstaty

Vypracovanie reštrukturalizačných posudkov

Príprava zmlúv

Právne rozbory, audity, porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky

Zastupovanie v konkurznom konaní

Konkurzné právo

Osobný bankrot a oddĺženie

Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS

Právo duševného vlastníctva

menej

Viac

Právo duševného vlastníctva sa v súčastnosti stáva čoraz dôležitejším vďaka sociálnym sieťam a nezodpovedným používateľom.

Všeobecné poradenstvo ohľadom tvorby ochrannej známky a loga

Registrácia ochranných známok, patentov, dizajnov, úžitkových vzorov

Činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni

Zastupovanie pred ÚPV, EUIPO, WIPO

Stratégia využívania predmetov duševného vlastníctva

Komplexné služby v oblasti autorského práva

Športové právo

menej

Viac

Šport nie sú len atletické výkony a fanúšikovia. Dobré zmluvné základy a transparentné pravidlá pomáhajú k úspešnej spolupráci.

Zastupovanie a právna pomoc športovcom pri vymáhaní ich práv a pohľadávok voči športovým klubom

Zastupovanie a právna pomoc klubom pri budovaní korektných a transparentných zmluvných vzťahov s hráčmi

Zastupovanie v sporoch súvisiacich so športovým právom, vrátane zastupovania pred medzinárodnými arbitrážnymi orgánmi

Vypracovanie právnych analýz kontrola a pripomienkovanie zmlúv

Správne právo

menej

Viac

Verejná správa a jej orgány nie sú neomylné. V prípade takýchto situácii pomôžeme napraviť vzniknuté chyby alebo pripraviť všetky potrebné dokumenty.

Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi

Zabezpečenie certifikátov, povolení a odborných spôsobilostí

Stavebné konanie, územné konanie a pod.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

Zastupovanie v správnych konaniach

Hospodárska súťaž

Verejné obstarávanie

menej

Viac

Pomôžeme, poradíme a pripravíme potrebnú dokumentáciu pre účasť vo verejnom obstarávaní.

Zastupovanie v konaniach pred UVO a súdmi

Výkon činnosti obstarávateľa

Komplexné poradenstvo a príprava dokumentácie pri realizácii verejného obstarávania

Prísne dbáme na dôvernosť informácií poskytovaných našimi klientmi.

hodnoty

forma právnej pomoci

Právne služby poskytujeme vo všetkých formách

Konzultácie

Právne poradenstvo a konzultácie v rôznych oblastiach.

Zastupovanie

Zastupovanie v súdnych, správnych a iných konaniach.

Rokovania

Zastupovanie a účasť pri rokovaniach.

Analýzy

Realizácia právnych analýz, zaujatie stanovísk a odborné vyjadrenia.

Audity

Komplexné právne audity (due diligence).

Zmluvy

Príprava a pripomienkovanie zmlúv, dohôd a iných dokumentov.

Predpisy

Príprava všeobecne záväzných a interných právnych predpisov.

Pohľadávky

Vymáhanie pohľadávok (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné).

Žaloby

Podávanie žalôb, návrhov a iných podaní.

“ Na spolupráci s Hriadel & Heger oceňujeme flexibilný, vysoko profesionálny a zároveň ľudský prístup. Rýchlo reagujú na naše otázky, ochotne poskytnú svoje poradenstvo aj po uzatvorení projektu, jednoducho dávajú nám pocit právnej istoty. ”

Michal Židek, majiteľ a konateľ Royal Water

“ EUHL využíva právny servis kancelárie Hriadel & Heger už niekoľko rokov. Zastrešujú okrem bežnej právnej agendy aj špecifické oblasti, v ktorých sa naša organizácia angažuje a realizuje svoje aktivity. Naša dlhoročná spolupráca je prejavom spokojnosti. ”

Ľubomír Sekeráš, CEO EUHL

“ Záber odbornej problematiky, ktorú pre nás zabezpečuje Hriadel & Heger je široký, predovšetkým sa však týka záväzkových vzťahov, obchodného práva a tiež vymáhania pohľadávok. Oceňujeme najmä profesionalitu, odbornosť a lojalitu. ”

Ing. Jozef Mihálik, majiteľ Holiday INN Žilina a Trnava

“ Ďakujeme, že nás upozorňujete na dôležité zmeny zákonov. Oceňujeme dobrú spoluprácu s vašou advokátskou kanceláriou. ”

Jozef Štalmach, majiteľ a predseda predstavenstva ELMAX Žilina

“ Naša spoločnosť kladie dôraz na serióznosť, ústretovosť a pripravenosť riešiť požadované úlohy. Práve Hriadel & Heger tieto kritéria spĺňa a ich nasadenie a odbornosť pri plnení svojich povinností považujeme za príkladnú. ”

Ing. Roman Tožička, CEO Systeming

“ S prácou kancelárie Hriadel & Heger sme vysoko spokojní. Oceňujeme tím odborníkov, ktorí vedia v krátkom čase vyriešiť rôzne problémy s ktorými sa stretávame pri našej podnikateľskej činnosti. ”

Ing. Boris Bielik, konateľ SCHNELLECKE SLOVAKIA

“ V zložitej legislatíve, ktorá sa neustále mení, by sme sa bez partnerov z Hriadel & Heger len veľmi ťažko orientovali. Počas celej doby našej spolupráce neustále využívame ich právne služby a rady. Niekedy máme pociť, že sú tu pre nás 24 hodín denne a 7 dní v týždni. ”

Jaroslav Černý, CEO - EUREX MEDICA s.r.o.

“ Naša spoločnosť potrebuje okrem dobrého nápadu tiež skúseného právnika. Počas spolupráce sme vyriešili mnohé starosti s vymáhaním pohľadávok. Ďakujeme tiež, že nás upozorňujete na dôležité zmeny zákonov a oceňujeme dobrú spoluprácu s Vašou advokátskou kanceláriou. ”

Ing. Jakub Jursa, co-founder a COO v Labyrinth Labs, s.r.o.

Naši partneri pôsobia doma aj v zahraničí

blog

Najnovšie odborné články

Medium length headline

All base UI elements are made using Nested Symbols and shared styles that are logically connected with one another.

čítať ďalej

Medium length headline

All base UI elements are made using Nested Symbols and shared styles that are logically connected with one another.

čítať ďalej

Medium length headline

All base UI elements are made using Nested Symbols and shared styles that are logically connected with one another.

čítať ďalej

Kladieme dôraz na odbornosť a komplexnosť poskytovaných právnych služieb.

hodnoty

užitočné odkazy

Často využívame služby týchto portálov

kde nás nájdete

Kontaktujte nás

kancelária

Žilina

Uhoľná 592/2,
010 01 Žilina
+421 41 5622 537
+421 905 380 533
hriadel@hriadelheger.eu

kancelária

bratislava

Galvaniho 7/D,
821 04 Bratislava
+421 918 027 688
hriadel@hriadelheger.eu

kancelária

trenčín

Hasičská 115/3,
911 01 Trenčín
+421 907 686 624
heger@hriadelheger.eu