Advokácia je poslanie

HRIADEL-HEGER & PARTNERS
Legal 500
O NÁS

Spojenie mladosti a skúsenosti

Advokátska kancelária Hriadel-Heger & Partners bola založená advokátmi JUDr. Romanom Hriadelom a JUDr. Pavlom Hegerom, ktorí v súčasnosti spolupracujú s koncipientmi, asistentmi, renomovanými daňovými a účtovnými poradcami, znalcami, znaleckými organizáciami a prekladateľmi.

JUDr. Roman Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol Heger

Partner

JUDr. Jozef Mikuš

Partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Mgr. Linda
Švábyová Sekerášová

Assistent / Back office

Xuerong
Zhang

Právnik / Konzultant

Spolupracujeme s tými najlepšími

JUDr. Terézia Ďatková

spolupracujúci advokát

JUDr. Martin Buraj

spolupracujúci advokát

Mgr. Martin Zátopek

spolupracujúci advokát

Mgr. Dušan Chrapka

právnik

Mgr. Dominika Malinová

prekladateľ/tlmočník, právny asistent

FORMA PRÁVNEJ POMOCI

Poskytujeme komplexné právne služby

Odber noviniek

NOVINKY ZO SVETA PRÁVA
FORMA PRÁVNEJ POMOCI

Právne služby poskytujeme vo všetkých formách

Konzultácie

Konzultácie

Právne poradenstvo a konzultácie v rôznych oblastiach.

Zastupovanie

Zastupovanie

Zastupovanie v súdnych, správnych a iných konaniach.

Občianské právo

Rokovania

Zúčastňovanie sa na business meetingoch a poradách.

Analýzy

Analýzy

Realizácia právnych analýz, zaujatie stanovísk a odborné vyjadrenia.

Audity

Audity

Komplexné právne audity (due diligence).

Zmluvy

Zmluvy

Príprava a pripomienkovanie zmlúv, dohôd a iných dokumentov.

Predpisy

Predpisy

Príprava všeobecne záväzných a interných právnych predpisov.

Pohľadávky

Pohľadávky

Vymáhanie pohľadávok (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné).

Trestné právo

Žaloby

Podávanie žalôb, návrhov a iných podaní.

Naši partneri pôsobia doma aj v zahraničí

logo-euhl
logo-elmax
logo-ekokrok
logo-holidayinn-zilina
sosv 2