Celková zaočkovanosť populácie na Slovensku aktuálne patrí medzi najnižšie v Európe. Vláda sa ešte v lete 2023 chopila riešenia tohto problému. Nový rok tak prináša dôležité zmeny aj v tejto oblasti slovenského zdravotníctva. Pomôcť má novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Už od januára 2024 budete vďaka nej môcť absolvovať očkovanie proti chrípke aj v lekárni. Nie však povinne v každej. Potrební budú aj špeciálne vyškolení farmaceuti. Ako to vlastne bude fungovať a odkedy?

ockovanie v lekarnach

Čo hovorí novela?

Poslanci NR SR ešte v júni 2023 schválili novelu Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá má okrem iného (rieši tiež delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi, zvýšenie platov zdravotníkov) pomôcť zvýšiť zaočkovanosť proti chrípke na Slovensku. Následne ju v prvej polovici júla podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Na príprave novely sa aktívne podieľala aj slovenská lekárnická komora. Novela vchádza do platnosti od 1. januára 2024. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť a bude potrebná odborná príprava farmaceutov. No nielen tá. Bude to chcieť komplexnú prípravu i ďalšie doplnenia v legislatíve, ktoré možno potrvajú dlhšie než sa pôvodne počítalo…

Najväčšie výhody očkovania v lekárňach

  • široká dostupnosť verejných lekární,
  • odľahčenie iných zdravotníckych zariadení,
  • rýchly prístup k očkovaniu,
  • zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť,
  • zníženie záťaže lekárov.

Ako bude fungovať očkovanie v lekárňach?

Odporučiť musí lekár

Očkovanie proti chrípke v lekárni bude možné realizovať na základe písomného odporúčania predpisujúceho lekára, ktoré môže byť súčasťou predpisu na vakcínu. Nesmie byť však staršie ako tri dni. 

Zodpovednosť nebudú niesť lekárne

Za podanie očkovacej látky a vhodnosť aplikácie nebudú zodpovedať samotné lekárne, ale poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. Za samotný postup bude niesť zodpovednosť certifikovaný lekárnik. Lekárne budú môcť očkovať proti chrípke dospelé osoby a na dobrovoľnej báze. Farmaceuti im budú môcť aplikovať vakcínu intramuskulárne (hlboko do svalu) alebo subkutánne (podkožne). 

Bude sa v lekárňach neskôr očkovať aj proti iným chorobám?

Ministerstvo zdravotníctva SR ešte v roku 2022 informovalo na svojom webe, že prvú fázu takéhoto očkovania by predstavovali vakcíny proti chrípke. Následne bol hre ešte COVID-19. Vzhľadom na výraznú zmenu pandemickej situácie však táto otázka ostala otvorená.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Chce to čas na prípravu farmaceutov a stanovenie podmienok očkovania v lekárňach

Novej kompetencii bude predchádzať odborná príprava farmaceutov, ktorá bude prebiehať v rámci nového akreditovaného certifikačného študijného programu (aplikácia vakcín, teoretické vedomosti plus praktická príprava pod dohľadom lekára). Celý postup následne schváli Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR. 

Vzhľadom na skutočnosti, že farmaceuti zatiaľ nie sú kompetentní podávať injekčne vakcínu a potrebná bude i novelizácia Vyhlášky č. 129/2012 Z. z. o správnej lekárenskej praxi (presné zadefinovanie podmienok očkovania v lekárňach), je možné, že reálne sa takéto podávanie vakcín začne realizovať až v roku 2025. 

Bude očkovanie v lekárňach zadarmo a povinné?

Pokiaľ nedôjde k závažným zmenám, očkovanie proti chrípke by malo byť bezplatné rovnako v lekárni, ako aj v ambulancii. Čo sa týka povinnosti, zo zákona zatiaľ nevyplýva. Očkovanie proti chrípke ostáva na odporúčacej, resp. dobrovoľnej báze.

Máte ďalšie otázky z oblasti medicínskeho práva? Či už ste lekár, farmaceut, zdravotný asistent alebo pacient, poskytneme vám poradenstvo, pomôžeme vám zorientovať sa v spleti predpisov, vyhlášok, metodických usmernení a zákonov týkajúcich sa zdravia. Prezistíme, vykomunikujeme, vybavíme za vás všetko potrebné. Neváhajte sa obrátiť na advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. K dispozícii sú vám naši odborníci na medicínske právo.

Hodnotenie