Zaujíma vás elektromobilita? Niet sa čomu čudovať. Stáva sa čoraz významnejšou súčasťou nášho každodenného života. Jednotlivci a firmy, ktorí však chcú využívať tento moderný trend, by mali poznať základné právne predpisy upravujúce elektromobilitu.

elektromobilita, nabíjacia stanica na elektromobil

Elektromobilita a jej základné legislatívne podmienky

Elektromobility na Slovensku sa dotýka zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike. Okrem definícií základných pojmov sa v zákone dozviete aj to, že poskytovanie nabíjacích služieb nie je činnosťou regulovanou energetickými zákonmi a právnymi predpismi. Spoločnosť alebo jednotlivec teda nemusia mať na poskytovanie služieb nabíjania licenciu, ale nabíjaciu stanicu s výkonom nad 100 kW je potrebné ohlásiť. Nezabudnite teda podať žiadosť o pripojenie do distribučného systému a uzatvoriť zmluvu o pripojení. Ak tak neurobíte, hrozí vám za porušenie oznamovacej povinnosti a povinností pri pripájaní vysoká pokuta. Kontrolným úradom je v tomto prípade Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Podmienky na inštaláciu nabíjacej stanice

Inštalácia nabíjacej stanice musí podľa vyhlášky prebehnúť pod dozorom certifikovanej osoby. Ak ide o verejnú nabíjaciu stanicu je potrebné aj dopravné značenie. To upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Projektovú dokumentáciu musíte vyhotoviť v súlade s pravidlami cestnej premávky na pozemných komunikáciách a zásadami pre navrhovanie a umiestnenie dopravného značenia vrátane doplnkov. Rovnako ale treba myslieť aj na návrh primeraného stavebného riešenia a koncepciu požiarnej bezpečnosti stavby. Elektromobilita totiž zasahuje aj do náležitostí stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v závislosti od toho, či hovoríme o príprave a budovaní elektrickej prípojky, alebo o inštalácii nabíjacích staníc. 

Najdôležitejšie ustanovenia energetického zákona

Energetický zákon definoval relevantné pojmy súvisiace s elektromobilitou, ako sú napríklad elektrické vozidlo, nabíjací bod, nabíjacia stanica či verejne prístupná nabíjacia stanica. Okrem toho spája prevádzkovanie verejnej nabíjacej stanice s povinnosťou nediskriminačného prístupu a upravuje oznamovaciu povinnosť pre prevádzkovateľov v prípade verejných nabíjacích staníc.

Zorientovať sa v právnych predpisoch týkajúcich sa elektromobility nemusí byť vôbec jednoduché. Preto, ak máte nejaké otázky, kontaktuje nás. Ak potrebujete odbornú pomoc, neváhajte nás osloviť. Radi vám poradíme.

Hodnotenie