Fotovoltická elektráreň využíva slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie. Tento spôsob výroby je ekologický, obnoviteľný a môže znížiť prevádzkové náklady firmy. Takisto závislosť od konvenčných zdrojov energie. A do tretice sa stanete zelenším a meno vašej firmy tak získa lepší cveng. Máte veľký odber elektriny? Tak potom toto bude pre vás správne riešenie. Sú však dôležité veci, ktoré by ste mali vedieť ešte predtým, ako sa pustíte do výstavby fotovoltickej elektrárne.

fotovoltaika pre firmy

Legislatívny rámec pre fotovoltiku na Slovensku 

Fotovoltikou sa u nás zaoberá Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovuje spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Tiež práva a povinnosti výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Zákon sa ďalej venuje právam a povinnostiam účastníkov trhu s takouto elektrinou.

Energetika na Slovensku je závislá aj od nariadení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovuje cenu za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Taktiež vydáva potvrdenie o pôvode takejto energie a záruku jej pôvodu.

Najčastejšie otázky ohľadom fotovoltiky

Kedy bude elektráreň najefektívnejšia?

Maximálna účinnosť fotovoltaickej elektrárne sa dosiahne, keď slnko svieti na fotovoltaické články pod uhlom 90°. 

Aké lokality sú na Slovensku vhodné pre inštaláciu fotovoltiky?

Fotovoltaické elektrárne sú vhodné takmer pre celé územie Slovenska. Nielen pre južné či juhozápadné časti krajiny. Pokiaľ sú dodržané potrebné technické a stavebné štandardy, nič vám nebráni profitovať z fotovoltickej elektrárne i v chladnejších hornatejších oblastiach. 

Kde sa môžu inštalovať fotovoltické elektrárne?

Najbežnejším spôsobom bývajú strechy budov, avšak možností je oveľa viac: pôdy a iné otvorené plochy, priemyselné areály, vodné nádrže.

Aká je návratnosť fotovoltickej elektrárne?

Návratnosť investície do fotovoltickej elektrárne sa pohybuje od 3 do 10 rokov. Potom už prakticky nemáte žiadne náklady na elektrinu a stávate sa tak nezávislými od zmien cien energií na trhu.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Typy fotovoltických elektrární

Sieťová (on-grid) fotovoltaická elektráreň

Napojená na verejnú elektrickú sieť. Prenáša elektrinu do siete a rovnako z nej prijíma. Štát ju podporuje dotáciami, pretože sa tak znižuje závislosť na fosílnych palivách a vypúšťanie CO2 do atmosféry. 

Ostrovná (off-grid) fotovoltaická elektráreň

Ostrovná fotovoltaická elektráreň je sebestačná a nie je napojená na verejnú elektrickú sieť. Jej základom sú akumulátory alebo batérie, v ktorých sa skladuje prebytočná elektrická energia. 

Hybridná fotovoltaická elektráreň

Hybridná solárna elektráreň si vyrába elektrinu pre vlastnú potrebu, odoberá ju však aj z verejnej siete a v prípade prebytku elektriny môže ju posielať do siete.

Výstavba fotovoltickej elektrárne

Kľúčový je samotný návrh fotovoltického zariadenia. Dôležité je, aby ste dokázali maximalizovať produkciu elektriny, ale zároveň maximum z nej aj dokázali reálne využiť pre potreby svojej firmy. Pre správne a efektívne fungovanie je dôležitá odborná a profesionálna montáž fotovoltického zariadenia, ale nevyhnete sa ani viacerým administratívnym krokom:

Výhodou je, že výrobcovia a dodávatelia fotovoltaických elektrární väčšinou tieto práce vykonávajú na kľúč, čo znamená, že sa  postarajú o všetko, od prvotnej konzultácie až po finálnu realizáciu. No a v právnych veciach sú vám nápomocné advokátske kancelárie. Budú vás čakať nasledovné kroky:

 • obhliadka budovy a zadefinovanie detailov projektu,
 • vypracovanie ponuky so všetkými podrobnosťami,
 • príprava podkladov na podanie žiadosti o získanie dotácie alebo úveru,
 • inštalácia fotovoltaickej elektrárne,
 • sprevádzkovanie a pripojenie fotovoltaickej elektrárne do elektrickej siete,
 • oboznámenie sa s používaním solárnej elektrárne.

Ešte pred samotnou realizáciou budete potrebovať zvážiť nasledovne kroky:

 1. Analýza spotreby energie – zistite, koľko elektriny vaša firma potrebuje, aby ste mohli určiť veľkosť fotovoltaického systému.
 2. Výber miesta – v ideálnom prípade by to mala byť lokalita s maximálnym slnečným svetlom počas dňa.
 3. Sieť – chcete zostať pripojení k elektrickej sieti a používať čisté meranie, alebo si vybrať izolovaný systém s batériami na ukladanie energie.
 4. Technológia a dodávateľ – myslite na to, že kvalita panelov a inštalácií môže ovplyvniť výkon a životnosť systému, preto si vyberajte dôkladne.
 5. Finančná analýza návratnosti investícii – preberte náklady na inštaláciu, možné daňové výhody a úspory elektrickej energie.
 6. Finančná podpora a dotácie – spravte si prehľad v možnostiach podpory (dotácie, úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, prefinancovania samotnej inštalácie…).
 7. Legislatívne a regulačné povinnosti – zistite, aké legislatívne a regulačné povinnosti sa vzťahujú na fotovoltaické elektrárne vo vašej oblasti, vrátane povolení a predpisov o pripojení do siete.
 8. Údržba a monitorovanie – pravidelná údržba vrátane čistenia panelov a kontroly straty výkonu, užitočný môže byť tiež systém na monitorovanie výkonnosti online.
 9. Prínosy pre životné prostredie – investícia do fotovoltaickej elektrárne môže vašej firme priniesť pozitívnu povesť z hľadiska udržateľnosti a ochrany životného prostredia.
 10. Dlhodobý plán – plánujte dlhodobo a zvážte budúci vývoj a zmeny v spotrebe elektrickej energie vašej spoločnosti.

Ešte skôr než sa rozhodnete pre fotovoltickú elektráreň, konzultujte vaše predstavy s odborníkmi a preveďte dôkladnú analýzu, aby ste dosiahli maximálne výhody pre vašu firmu.  

Povinnosti, na ktoré nezabudnúť

Každá firma, vyrábajúca elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kW, je povinná registrovať sa na colnom úrade. Táto povinnosť im vyplýva zo Zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, regulujúceho tieto oblasti energetiky na Slovensku. Od určitého výkonu fotovoltických panelov už treba počítať aj so spotrebnou daňou. Platí tu rovnako hranica 10 kW. Výrobca sa stáva elektroenergetickým podnikom a je povinný zaregistrovať sa u správcu dane (miestna príslušná pobočka colného úradu).

Zaujíma vás toho z oblasti energetiky viac? Máte otázky ohľadom právnych záležitostí? V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners vám radi pomôžeme. Poskytujeme právne poradenstvo, vypracujeme potrebnú dokumentáciu či analýzy, zodpovieme nejasnosti. Pripravíme vám dobrú štartovaciu čiaru na poli obnoviteľných zdrojov energie a nielen tam.

Hodnotenie