PRÁVNE SLUŽBY

Občianské právo

Pomôžeme vo všetkých oblastiach občianskeho práva.

  • Výkon funkcie správcu konkurznej podstaty
  • Vypracovanie reštrukturalizačných posudkov
  • Príprava zmlúv
  • Právne rozbory, audity, porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky
  • Zastupovanie v konkurznom konaní
  • Konkurzné právo
  • Osobný bankrot a oddĺženie
  • Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám

Hodnotenie