PRÁVNE SLUŽBY

Správne právo​

Verejná správa a jej orgány nie sú neomylné. V prípade takýchto situácii pomôžeme napraviť vzniknuté chyby alebo pripraviť všetky potrebné dokumenty.

  • Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi
  • Zabezpečenie certifikátov, povolení a odborných spôsobilostí
  • Stavebné konanie, územné konanie a pod.
  • Opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
  • Zastupovanie v správnych konaniach
  • Hospodárska súťaž
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám

BLOG

Články na tému Správne právo

No Post Found

Hodnotenie