MANAGING PARTNER

JUDr. Roman Hriadel

JUDr. Roman Hriadel ml.

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V advokácii pôsobí od roku 2011.

Advokát a správca konkurznej podstaty pri Ministerstve spravodlivosti SR

Konzultant FIDIC / člen Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE)

Člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru

Právne poradenstvo poskytuje najmä v oblasti:

  • obchodného práva, práva obchodných spoločnosti, korporátneho práva,
  • trestného práva,
  • zmluvného práva,
  • športového práva,
  • sporová agenda.

Jazykové znalosti: anglický, nemecky

Dohodnite si stretnutie​

Hodnotenie