PARTNER

JUDr. Pavol Heger

JUDr. Pavol Heger

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V advokácii pôsobí od roku 2011.

Advokát a certifikovaný odborník na právo duševného vlastníctva.

Euroadvokát zapísaný v Českej advokátskej komore.

Právne poradenstvo poskytuje najmä v oblasti:

  • práva duševného vlastníctva a ochrany osobných údajov, autorského práva,
  • verejného obstarávania,
  • daňového práva,
  • trestného práva,
  • obchodného práva.

Jazykové znalosti: anglicky, nemecky

Dohodnite si stretnutie

Hodnotenie