ASISTENT / BACK OFFICE

Mgr. Linda Švábyová Sekerášová

Linda Sek
ASISTENT / BACK OFFICE

Mgr. Linda Švábyová Sekerášová

Linda Sek

Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

Linda má bohaté skúsenosti s organizáciou práce, pri ktorej využíva aj svoje nadobudnuté právne  znalosti ako absolventka právnickej fakulty. Aj preto sa stará o plynulý chod našej kancelárie.

Jazykové znalosti: anglický, chorvátsky, francúzsky (začiatočník)

Dohodnite si stretnutie​

Hodnotenie