ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Mgr. Zuzana Majan

Mgr. Zuzana Majan
ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Mgr. Zuzana Majan

Mgr. Zuzana Majan

Absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. V advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2020.

Právne poradenstvo poskytuje najmä v oblasti:

  • pracovného práva,
  • rodinného práva,
  • občianskeho práva,
  • správneho práva.

Jazykové znalosti: anglický, rusky, španielsky

Dohodnite si stretnutie​

Hodnotenie