PRÁVNE SLUŽBY

Právne poradenstvo v oblasti energetiky

V rámci advokátskej kancelárie Hriadel & Heger sa naši skúsení právnici zameraní na energetiku venujú komplexnému poradenstvu v oblasti regulácie podnikania v energetike. Venujeme sa tiež problematike týkajúcej sa oblastiam, ako je výroba elektriny, stanovenie cien, distribúcia a obchodovanie s elektrinou, teplom a plynom. Našim hlavným zameraním je najmä otázka týkajúca sa obnoviteľných zdrojov energie a inovácií v tejto oblasti. Súčasťou našej práce je zastupovanie klientov a výrobcov elektriny či podnikateľov podnikajúcich v energetike pred súdmi a správnymi orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonanie činností v oblasti energetiky. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je pomoc klientom pri kúpe, predaji, financovaní a výstavbe elektrární. 

giant electricity cables desert

V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám radi pomôžeme vo všetkých oblastiach energetiky, vrátane:

  • právneho poradenstva pri povoľovaní výstavby,
  • poskytovania právneho poradenstva v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie, štátnej podpory obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych zdrojov energie,
  • štruktúrovaní transakcií,
  • realizácii právneho due diligence,
  • prípravy a negociácie transakčnej dokumentácie,
  • spracovania právnych analýz predpisov z oblasti energetiky a príprave stanovísk na základe požiadaviek klienta,
  • vypracovania stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a s činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Podnikáte v oblasti energetiky alebo ste výrobcom elektriny a potrebujete poradiť či zastúpiť v konaní pred všeobecným súdom, ústavným súdom či správnymi orgánmi? Neváhajte nás kontaktovať do advokátskej kancelárie Hriadel & Heger.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám