V minulom roku bola výška minimálnej mzdy 646 EUR. V tomto roku si však po schválení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zamestnanci prilepšia o 64 EUR. Základná minimálna mzda sa pri prvom stupni náročnosti práce zvyšuje na 700 EUR a je platná od 1. januára 2023.

Určovanie minimálnej mzdy na rok 2023

Určovaním výšky hrubej minimálnej mzdy sa na Slovensku zaoberá zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Avšak zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov najskôr rokujú o výške minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Musia sa však dohodnúť do 15. júla. Do 31. júla túto výšku minimálnej mzdy musia predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pokiaľ sa však nedohodnú, následne sa hrubá minimálna mzda určuje ako 57 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Doposiaľ sa často stávalo, že sa zástupcovia na výške hrubej minimálnej mzdy nedohodli. Minulý rok sa to podarilo a zástupcovia tak dospeli k sume 700 EUR, ktorá je o 64 EUR vyššia, ako hrubá minimálna mzda platná na rok 2022. Výška hrubej minimálnej mzdy 700 € pre prvý stupeň náročnosti práce je tak platná od 1. január 2023. Výšku hrubej minimálnej mzdy na rok 2023 ovplyvnila aj inflácia či energetická kríza, aby sa aspoň sčasti vykompenzoval nárast spotrebiteľských cien.

Výška hrubej minimálnej mzdy na rok 2023

Výška minimálnej hrubej mzdy na rok 2023 sa mení z hľadiska pracovných podmienok, stupňa náročnosti práce, nárokov na vzdelanie, miery zodpovednosti za škody na majetku a zdraví ľudí, schopnosti organizácie a využívania pokročilých metodík a prístrojov. Čo sa týka faktoru stupňa náročnosti práce, v nasledujúcom roku bude minimálna výška hrubej mzdy nasledovná:

Stupeň náročnosti práceMinimálna hrubá mzda za mesiac
Prvý700 €
Druhý816 €
Tretí932 €
Štvrtý1048 €
Piaty1164 €
Šiesty1280 €

Výška čistej minimálnej mzdy na rok 2023

Pokiaľ pracujete v odvetví a na pracovnej pozícii s minimálnou mesačnou mzdou, určite vás bude zaujímať výška odvodov a váš mesačný príjem v čistom. Od hrubej mesačnej minimálnej mzdy je teda potrebné odpočítať sumu odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne a daň z príjmu.

Povinné odvody na rok 2023 na strane zamestnanca

Aj cenu práce ovplyvňuje mnoho faktorov. Zamestnanca zväčša zaujíma jeho čistá mzda, ktorá sa vypočítava z hrubej minimálnej mzdy a odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ide o presne stanovený podiel z hrubej mesačnej mzdy. Pokiaľ v roku 2023 dostávate minimálnu mesačnú mzdu pre prvý stupeň náročnosti práce, potom mesačne odvediete a zaplatíte 93,80 €. Čo sa týka zamestnancov so zdravotným postihnutím, tí zaplatia 79,80 €. Výška odvodov na strane zamestnanca je teda nasledovná:

 • 4 %zdravotné poistenie – v hodnote 28,00 €,
 • 9,4 % sociálne poistenie – v hodnote 65,80 €,
 • 1,4 % nemocenské poistenie – v hodnote 9,80 €,
 • 4 % dôchodkové starobné poistenie – v hodnote 28,00 €,
 • 3 % dôchodkové invalidné poistenie – v hodnote 21,00 €,
 • 1 % poistenie v nezamestnanosti – v hodnote 7,00 €.

Okrem týchto odvodov vplýva na výšku čistej mzdy aj daň z príjmu, ktorú musí zamestnávateľ z vašej hrubej mzdy zraziť. Tá sa vypočítava tak, že od hrubej mzdy odpočítate všetky povinné odvody a dostanete základ dane. Túto sumu môžete však znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je pre rok 2023 v hodnote 410,24 €.


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Príklad na výpočet preddavku na daň z príjmu

700 € – minimálna hrubá mesačná mzda

93,80 € – odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne,

410,24 € – nezdaniteľná časť dane

19 % – sadzba dane z príjmu

700 – 93,80 – 410,24 = 195,96 €

19 % z 195,96 € je 37,23 €

Preddavok na daň z príjmov je teda 37,23 €. Túto sumu vám musí váš zamestnávateľ zraziť z každej hrubej mesačnej mzdy. Na základe tohto výpočtu zistíte, aká je vaša čistá mesačná mzda.

Povinné odvody na rok 2023 na strane zamestnávateľa

Okrem odvodov na strane zamestnanca je aj zamestnávateľ povinný za svojho zamestnanca odvádzať z hrubej minimálnej mzdy odvody. V roku 2023 tak zamestnávateľ za svojho zamestnanca zaplatí 264,40 €, pričom:

 • 10 % zdravotné poistenie – v hodnote 70,00 €,
 • 25,2 % sociálne poistenie – v hodnote 176,40 €,
 • 1,4 % nemocenské poistenie – v hodnote 9,80 €,
 • 14 % dôchodkové starobné poistenie – v hodnote 98,00 €,
 • 3 % dôchodkové invalidné poistenie – v hodnote 21,00 €,
 • 0,8 % úrazové poistenie – v hodnote 5,60 €,
 • 1 % poistenie v nezamestnanosti – v hodnote 7,00 €,
 • 0,25 % garančné poistenie – v hodnote 1,75 €,
 • 4,75 % rezervný fond solidarity – v hodnote 33,25 €.

Hodinová minimálna mzda na rok 2023

Okrem výšky minimálnej hrubej mesačnej mzdy sa menila aj hodinová minimálna mzda na rok 2023 určená podľa pracovných podmienok. Na túto sumu vplýva stupeň náročnosti práce a dĺžka pracovného týždňa v rozsahu 40 hodín, 38,75 hodín alebo 37,5 hodín. Hodinová minimálna mzda na rok 2023 je nasledujúca:

Stupeň náročnosti práceMinimálna hodinová mzda podľa dĺžky pracovného týždňa
40-hodinový38,75-hodinový37,5-hodinový
Prvý4,0234,1534,291
Druhý4,6904,8415,003
Tretí5,3565,5205,713
Štvrtý6,0236,2176,425
Piaty6,6906,9067,136
Šiesty7,3567,5937,846

Síce sa suma minimálnej mzdy a hodinovej mzdy zvýši, avšak inflácia a energetická kríza je v súčasnosti na vysokej úrovni, rovnako ako aj odvody do poisťovní.

Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa pracovného práva, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my vám v advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí športového práva.

Hodnotenie