Ústredný krízový štáb s nástupom druhej vlny pandémie COVID-19 postupne schvaľuje opatrenia navrhované pandemickou komisiou v boji proti ochoreniu COVID-19. Výsledkom posledného rokovania pandemickej komisie je lockdown a celoplošné testovanie. V našom článku vám prinášame prehľad opatrení platných od 24.10 do 01.11.2020 v boji s pandémiou COVID-19.

Prehľad nových opatrení  

V súčasnosti na území Slovenskej republiky s celoštátnou pôsobnosťou platí od 24.10 do 01.11.2020 zákaz vychádzania, resp. obmedzené vychádzanie. Výnimky sa vzťahujú na:

ľudí, ktorí pôjdu do práce a z práce,

-budú sprevádzať dieťa do školy, pričom je tiež možná návšteva najbližších potravín, lekára, lekárne,

-cesta na testovanie,

-starostlivosť o blízku osobu, o vlastné hospodárske zvieratá,

-venčenie spoločenských zvierat do 100 m od bydliska,

-pohreby, cesta na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu,

-dojazd do bydliska do 25.10.,

-do prírody, ale iba vo svojom okrese,

-zákaz vychádzania, resp. obmedzené vychádzanie neplatí v čase od 1:00-5:00hod.

V rizikových okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platí, že ľudia, ktorí sa nevedia preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom, budú môcť vychádzať iba v čase od 1:00– 5:00 hod, môžu ísť na testovanie, do potravín, lekární, postarať sa o blízkeho alebo domáce či hospodárske zvieratá.

Ľudia z rizikových okresov, ktorí sa preukážu negatívnym testom, sa môžu riadiť podľa pravidiel zvyšku Slovenska.

Avšak aj napriek uvedenému, vláda zároveň odmietla, žeby mala zatvárať akékoľvek prevádzky či maloobchod.

Celoplošné testovanie

Prvé celoplošné testovanie sa uskutoční 30.októbra – 1.novembra (piatok-nedeľa) 2020. Testovanie je určené pre ľudí od 10-65 rokov, bude dobrovoľné. Testovanie sa odporúča aj osobám, ktoré už prekonali COVID-19. Test bude možné absolvovať v čase od 08:00-12:00 a 13:00-20:00, na ľubovoľnom odbernom mieste. Druhé celoplošné testovanie sa uskutočni 6.novembra – 8. novembra (piatok-nedeľa) 2020. Odporúča sa sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami sa tiež odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia. Viac informácii o celoplošnom testovaní nájdete na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

V týždni od 2. do 8. novembra 2020 už bude možný pohyb pre obyvateľov, ktorí budú mať negatívny PCR test alebo antigénový test.

5f9587342da051566ec650d0 online 4727942 1920

Nové opatrenia pre školy

Od pondelka 26. októbra zostanú zatvorené všetky školy s výnimkou prvého stupňa základných škôl, materských škôl a jaslí. Druhý stupeň základných škôl, po vzore stredných škôl, prechádza tiež na dištančnú výučbu, rovnako všetky vysoké školy od pondelka prejdú na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester.

Jesenné prázdniny sa presúvajú́ z 29. a 30. októbra na 30. októbra a 2. novembra. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať̌ plošné testovanie a v pondelok sa uskutoční dezinfekcia. Okrem toho pribudnú́ nové prázdniny aj v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020 – opäť̌ ide o obdobie v čase celoplošného testovania. Ak bude situácia priaznivá́, v pondelok 30. novembra by sa mali žiaci vrátiť do školských lavíc.

Režim na hraniciach

Hranice so susednými štátmi zatiaľ ostávajú otvorené, avšak plánuje sa posilnenie policajných kontrol na hraniciach. O opatreniach na hraniciach však bude ústredný krízový štáb rozhodovať tento týždeň.

 Česká republika

Pre slovenských občanov cestujúcich do Českej republiky zo SR naďalej platia podmienky vstupu ako pred pandémiou COVID -19. Predložiť test alebo podstúpiť karanténu musia po vstupe na územie Českej republiky len tie osoby, ktoré sa zdržiavali viac ako 12 hodín v posledných 14 dňoch na území štátov, ktoré nie sú na zozname štátov s nízkym rizikom výskytu COVID-19 (tzv. červené krajiny). 

Ukrajina

Od 28. septembra 2020 je povolený vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. Obmedzenia sa vzťahujú iba na cudzincov, ktorí prichádzajú z krajín s vysokou mierou nákazy COVID-19 (počet osôb na 100- tisíc obyvateľov vyšší ako v Ukrajine) a zdržiavali sa v nich ostatných 14 dní. Podľa počtu aktívnych prípadov nákazy COVID-19 sú krajiny rozdelené na zelené a červené zóny.  Obmedzenia sa vzťahujú iba na cudzincov, ktorí prichádzajú z krajín s vysokou mierou nákazy COVID-19 (viac ako 40 osôb na 100-tisíc obyvateľov) a zdržiavali sa v nich ostatných 14 dní. Slovenská republika nepatrí medzi krajiny s vysokou mierou nákazy, je zaradená medzi krajiny zelenej zóny.

Poľsko

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Poľska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.

V súčasnosti sú otvorené všetky hraničné priechody medzi SR a Poľskom.

5f959586effd0074c9dd7611 medical worker holding leaflet with stayhome description min

Rakúsko

Vstup do Rakúska bez obmedzení (bez povinnosti 10-dňovej domácej karantény a negatívneho PCR-testu) platí pre skupinu bezpečných krajín, t.j.: všetky štáty EÚ (okrem Chorvátska, Bulharska, Rumunska), ďalej pre Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, Veľkú Britániu, ako aj Monako, San Maríno a Vatikán. Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom z týchto štátov. Vstup do Rakúska bez obmedzení však zároveň nevylučuje, že môžu byť vykonávané náhodné policajno-zdravotné kontroly zamerané hlavne na cestovateľskú anamnézu a aktuálny zdravotný stav cestujúcich.

Maďarsko

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom. Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a jeho rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní. Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.

Občan Slovenskej republiky môže vstúpiť na územie Maďarska ak:

 a)preukáže, že najneskôr do 31.októbra má rezerváciu ubytovania na území Maďarska aspoň na jednu noc a rezervácia bola uskutočnená pred platnosťou tohto nariadenia vlády (teda pred 5.októbrom) a

 b) v priebehu 5 dní pred svojím príchodom podstúpi testovanie a preukáže potvrdením v maďarskom alebo anglickom jazyku, že v čase vyšetrenia v jeho organizme nebol prítomný vírus SARS-CoV-2

Výnimky z nariadenia na vstup do Maďarska:

  • prekročenie hraníc nákladnou dopravou
  • prekročenie hraníc uskutočnené úradným pasom podľa odseku (2) § 6/A zákona XII. z roku 1998 o cestovaní do zahraničia, ako aj
  • na osobu, ktorá sa pri vstupe na územie Maďarska dôveryhodne preukáže, že v období 6 mesiacov pred aktuálnym dňom prekročenia hraníc prekonala ochorenie COVID-19
  • výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie divákov), ak sa preukážu 2 negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín

Osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 07.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a zároveň  počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu mimo zoznamu menej rizikových krajín:

– sú povinné nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

– sú povinné absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,

– ak vstúpili na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín a majú bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

– domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti,

– sú zároveň povinné nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou na korona.gov.sk/ehranica a svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí) s ktorým majú uzavretú zmluvu.

Na zozname menej rizikových krajín sa zo susedných štátov aktuálne nachádzajú Poľsko, Rakúsko a Maďarsko.

Zoznam všetkých menej rizikových krajín a cestovateľský semafor platný od 01.10.2020 je dostupný na stránke Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitosti Slovenskej republiky: www.mzv.sk

Hodnotenie