Elektronická PN už od 1. júna 2022

Mgr. Zuzana Šteflová

Namiesto päťdielneho tlačiva o práceneschopnosti už nie je od 01.06.2022 potrebné žiadne tlačivo. O nemocenskú dávku v Sociálnej poisťovni už nemusíte osobitne žiadať. Doteraz zaužívaný a hlavne pre občana komplikovaný proces s doručovaním potvrdení o PN zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni zmení postupné zavádzanie elektronickej PN (ePN). Sociálna poisťovňa a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sprístupnili túto novú službu už od 1. júna 2022.

Občan pri návšteve lekára, ktorý využíva ePN, všetko vybaví elektronicky. Informáciu o jeho práceneschopnosti lekár elektronicky odošle do NCZI, odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich sprístupní ako občanovi, tak zamestnávateľovi. Zároveň už občan nebude v Sociálnej poisťovni podávať osobitnú žiadosť o dávku nemocenské. Samotné vystavenie ePN lekárom bude automaticky považované za žiadosť o dávku a Sociálna poisťovňa bez ďalšieho doručovania „papierovej žiadosti“ nárok na dávku posúdi a vybaví. Občan (poistenec Sociálnej poisťovne) tak po návšteve lekára už nemá žiadne povinnosti ani voči zamestnávateľovi ani voči Sociálnej poisťovni. Inštitúcie si medzi sebou vymenia všetky informácie o jeho PN.

Poistenec zároveň získa aj nové možnosti – skontrolovať si svoju ePN sám, pohodlne a online. Tí, ktorí majú prístup do eZdravia v NCZI, sa o ePN dozvedia z tejto aplikácie. Poistenci, ktorí majú aktivovaný prístup do Elektronického účtu poistenca (EÚP) v e-Službách Sociálnej poisťovne, budú mať okrem údajov o ePN k dispozícii navyše aj informácie o stave vybavovania ich dávky. V systéme si budú môcť priamo nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti či upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet než ten, ktorý poskytne Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Rovnako budú môcť vziať späť žiadosť o dávku, ak si ju neželajú vyplácať, alebo doručiť hlásenie o úraze v prípade, že sú PN z dôvodu pracovného úrazu. Občan tiež nebude nikomu nahlasovať dátum trvania a ukončenia PN – aj tieto údaje si inštitúcie vymenia elektronicky.

Od 1. júna 2022 do 31. mája 2023 sa budú lekári do systému ePN zapájať dobrovoľne a postupne. Od 1. júna 2023 už budú všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia uznávať práceneschopnosť výlučne elektronicky. V prechodnom období tak budú lekári, ktorí ešte nebudú zapojení do nového systému, vystavovať tlačivo o práceneschopnosti aj papierovou formou. Od 1. januára 2024 do systému ePN pribudnú povinne aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť. Papierovým tlačivám tak nadobro odzvoní.

kde nás nájdete

Kontaktujte nás

kancelária

Žilina

Uhoľná 592/2,
010 01 Žilina
+421 41 5622 537
+421 905 380 533
hriadel@hriadelheger.eu

kancelária

bratislava

Palisady 29A,
811 06 Bratislava
+421 918 027 688
hriadel@hriadelheger.eu

kancelária

trenčín

Hasičská 115/3,
911 01 Trenčín
+421 907 686 624
heger@hriadelheger.eu