Prijatím novely zákona o zdravotnej starostlivosti a sociálnej poisťovni sa do účinnosti od 1. 6. 2022 dostala zmena týkajúca sa oblasti potvrdzovania práceneschopnosti. Zavedenie tzv. e-PN je však pre mnohých pacientov stále tabu. Klasickú PN-ku teda nahradili ePN, ktoré by mali občanom, zamestnávateľom, ale aj lekárom uľahčiť život.

Elektronická PN (ePN) platná od 1. 6. 2022

Jedna z najvýraznejších zmien, ktorá sa do platnosti dostala minulý rok, je určite platnosť elektronickej PN. Ide o novelu zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnej poisťovni, ktorá hovorí o zavedení tzv. elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti. 5-dielne papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť, ktoré musel pacient odovzdať na sociálnej poisťovni, nahrádza elektronická PN. Dobrovoľné spustenie ePN sa začalo už 1. júna 2022, povinná prevádzka by sa však mala zaviesť od 1. júna 2023. Týka sa to všetkých všeobecných lekárov, lekárov zdravotníckych zariadení, ale aj gynekológov. Práve títo lekári by mali uznávať práceneschopnosť výlučne elektronicky. Neskôr by sa však ePN mala zaviesť do praxe aj v prípade špecializovaných lekárov.

V čom spočíva ePN a v čom sú jej výhody?

Elektronická PN by mala uľahčiť život pacientom, zamestnávateľom, ale aj samotným lekárom. Týmto postupom by sa tiež malo zabrániť čakaniu a byrokracii. V čom všetkom spočíva?

  • ePN – elektronická dočasná pracovná neschopnosť, je dočasná pracovná neschopnosť uznaná oprávneným lekárom, ktorý ju potvrdí vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), teda v systéme eZdravie.
  • ePN nahradí päťdielne papierové tlačivo, ktoré poistenec doručoval zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni.
  • ePN znamená výlučne elektronickú komunikáciu medzi lekárom, Národným centrom zdravotníckych informácií, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom.
  • ePN sa nevzťahuje na potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vďaka elektronickej PN tak pacient hneď po vyšetrení môže ísť do domácej liečby. V súčasnosti to však platí len pre tých, ktorých lekár sa do systému prihlásil. Najskôr je potrebné, aby sa do systému prihlásili všetci všeobecní lekári a pediatri. Neskôr sa to bude týkať aj gynekológov a ústavných zariadení. Nakoniec pribudnú aj lekári-špecialisti a lekári poskytujúci zubnú starostlivosť. Od januára 2024 by však papierové „péenky“ mali úplne zaniknúť.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Ako funguje elektronická PN?

Kým v minulosti bolo potrebné, aby pacient odniesol 5-dielne papierové tlačivo na Sociálnu poisťovňu či svojmu zamestnávateľovi, v súčasnosti to za neho všetko vybaví lekár. Ten odošle elektronickú PN do NCZI, odkiaľ sa všetky potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich následne sprístupní občanovi aj zamestnávateľovi. Pacient nemusí podávať ani osobitnú žiadosť o nemocenskú dávku. Samotné vystavenie ePN lekárom bude považované automaticky za žiadosť o dávku a Sociálna poisťovňa bez ďalšieho doručovania „papierovej PN“ nárok na dávku posúdi a vybaví. Vďaka tomu nevznikajú pacientovi žiadne povinnosti, a to ani voči zamestnávateľovi, lekárovi či poisťovni. Takýmto spôsobom by mali všetky inštitúcie medzi sebou komunikovať a vymieňať si informácie o práceneschopnosti.

Tajomník ministerstva práce, Juraj Káčer, to zhrnul nasledovne: „Elektronická PN významne zjednoduší poistencovi postup. Už nebude chorý chodiť od lekára po úradoch, nosiť papierovú PN zamestnávateľovi, či žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské. Jeho starosťou bude už len ísť domov a liečiť sa.“

Informácie o PN si skontroluje zamestnanec aj firma

Informácie o práceneschopnosti si vďaka ePN bude môcť skontrolovať ako zamestnanec, tak aj firma. V užívateľskom rozhraní pribudne nová záložka ePN, kde sa budú sústreďovať všetky informácie o práceneschopnosti, teda aj oznámenie o vzniku, o trvaní a ukončení. Taktiež bude v ePN uvedený dôvod vzniku a miesto, kde sa zamestnanec bude počas choroby liečiť a zdržiavať. Pokiaľ zamestnanec liečebný režim poruší, zamestnávateľ o tom bude informovaný cez eSlužby. Sám však musí poisťovni uviesť číslo účtu zamestnanca, údaj o poslednom dni, kedy bol v práci, obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola/nebola náhrada príjmu vyplatená.

Pokiaľ si tieto informácie chce zamestnanec skontrolovať, musí sa prihlásiť do eZdravia v NCZI alebo cez Elektronický účet poistenca v e-Službách.

Problém s vyplatením dávok počas PN

Aj napriek tomu, že je systém ePN zavedený od 1. 6. 2022, mnoho lekárov túto službu stále nevyužíva. Systém ePN je taktiež stále len v skúšobnej verzii, takže pri vyplatení dávok môžu vznikať problémy, keďže Sociálna poisťovňa nemusí ePN zaznamenať. V prípade, že máte problém s vyplatením dávok počas práceneschopnosti, neváhajte kontaktovať odborníkov na medicínske právo. V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám s vašim problémom poradíme. 

Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa medicínskeho práva, kontaktujte nás e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my vám v advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí medicínskeho práva.

Hodnotenie