Advokácia je poslanie

HRIADEL & HEGER
Legal 500
O NÁS

Spojenie mladosti a skúsenosti

Advokátska kancelária Hriadel & Heger bola založená advokátmi JUDr. Romanom Hriadelom ml. a JUDr. Pavlom Hegerom, ktorí v súčasnosti spolupracujú s koncipientmi, asistentmi, renomovanými daňovými a účtovnými poradcami, znalcami, znaleckými organizáciami a predkladateľmi.

JUDr. Roman Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol Heger

Partner

Mgr. Zuzana Majan

Advokátsky koncipient

Mgr. Miriam Mikita

Advokátsky koncipient

Prísne dbáme na dôvernosť informácií poskytovaných našimi klientmi.

HODNOTY
FORMA PRÁVNEJ POMOCI

Právne služby poskytujeme vo všetkých formách

Konzultácie

Konzultácie

Právne poradenstvo a konzultácie v rôznych oblastiach.

Zastupovanie

Zastupovanie

Zastupovanie v súdnych, správnych a iných konaniach.

Občianské právo

Rokovania

Zastupovanie a účasť pri rokovaniach.

Analýzy

Analýzy

Realizácia právnych analýz, zaujatie stanovísk a odborné vyjadrenia.

Audity

Audity

Komplexné právne audity (due diligence).

Zmluvy

Zmluvy

Príprava a pripomienkovanie zmlúv, dohôd a iných dokumentov.

Predpisy

Predpisy

Príprava všeobecne záväzných a interných právnych predpisov.

Pohľadávky

Pohľadávky

Vymáhanie pohľadávok (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné).

Trestné právo

Žaloby

Podávanie žalôb, návrhov a iných podaní.

Naši partneri pôsobia doma aj v zahraničí

logo-euhl
logo-elmax
logo-ekokrok
logo-holidayinn-zilina
logo-holidayinn-trnava

Kladieme dôraz na odbornosť a komplexnosť poskytovaných právnych služieb.

HODNOTY